Mantelzorg, 5 jaar na de decentralisatie..

De drievoudige decentralisatie van WMOwet, Participatiewet en Jeugdwet in 2015 blijkt de grootste verbouwing van de verzorgingsstaat ooit en ging destijds gepaard met grote beloftes:
De zorg voor jong en oud zou persoonlijker worden, met meer maatwerk en afstemming tussen hulpverleners. De gedachte was dat gemeenten de zorg efficiënter zouden kunnen organiseren, de operatie ging daarom gepaard met forse bezuinigingen.

En nu, vijf jaar nadien blijkt dus dat gemeenten enorm onderschat hebben hoe veel meer jongeren en ouderen om hun hulp zouden vragen, bijna alle gemeenten kampen met fikse financiële tekorten en een grote groep Nederlanders krijgt niet de ondersteuning die wenselijk is..

Voor gemeenten bleek het een onmogelijke opgave zo’n grote omvorming te combineren met de flinke bezuinigingen.  De hoop was dat gemeenten problemen eerder op het spoor zouden komen waardoor dure zorg kan worden vermeden. In de praktijk gebeurde echter het omgekeerde. Door de bemoeienis van de gemeente ontstond er juist een extra vraag naar lichtere zorg, die ten koste ging van de specialistische hulp voor mensen die het echt nodig hebben. En – voor mij en jou heel belangrijk – wat gebeurde er nou eigenlijk qua ondersteuning voor mantelzorgers?

Mensen mantelzorgen met heel veel liefde voor hun dierbaren maar de rek is er bij een grote groep van hen inmiddels wel uit. Zorgvragers moeten tegenwoordig veel langer thuis blijven wonen en mantelzorg-taken worden steeds zwaarder. Veel van mijn lotgenoten kampen nu zelf ook met lichamelijk en psychische klachten en hebben dringend ondersteuning nodig. Maar helaas is het vanuit gemeenten nog steeds niet eenvoudig om die ondersteuning te krijgen.

Mantelzorgers worden nog te vaak van het kastje naar de muur gezonden en de verschillen per gemeente zijn huge. Nog steeds, zelfs na vijf jaar en verschillende dringende adviezen van belangenverenigingen om daar één lijn in aan te brengen. Ook maatwerk zie je nauwelijks terug. Maatwerk is juist zo belangrijk omdat niet één mantelzorger of mantelzorg-situatie het zelfde is. Maar dat is nog niet alles. In plaats van werken aan mogelijkheden en maatwerk bij ondersteuning bezuinigden veel gemeenten ook nog op het mantelzorg compliment. Om de kosten van Wmo en Jeugdzorg te compenseren.

Om goed beleid te maken moet de overheid nu echt ophouden met alleen OVER mantelzorgers te praten. Een hele grote groep mantelzorgers heeft dat al aangegeven in onze petitie en later met input voor ons Mantelzorg Manifest. 2020 klinkt voor velen positief. Laat dit dan asjeblieft het jaar zijn waarin er daadwerkelijk naar hen geluisterd wordt!

Avatar foto

Sociaal ondernemer en initiatiefnemer Mantelzorgelijk.nl, ervaringsdeskundige, mantelzorgveteraan.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top