skip to Main Content

Mail naar alle leden van de Tweede Kamer over Handreiking Kindzorg

We vinden het belangrijk dat de belangen van ouders van zorgintensieve kinderen goed onder de aandacht gebracht worden. Daarom hebben we vanuit Mantelzorgelijk vandaag een mail gestuurd naar alle leden van de Tweede Kamer over de Handreiking Kindzorg. Morgen is de stemming over twee moties. We hopen dat de kamerleden nu de problematiek zien en deze ouders de steun geven die ze verdienen.

Geacht kamerlid,

Vanuit de Stichting Mantelzorgelijk vragen wij uw aandacht voor de problematiek rond zorgintensieve kinderen. Wij zijn het grootste online platform vóór en dóór mantelzorgers. Vanuit onze achterban hebben we verontrustende signalen ontvangen over de negatieve effecten van de Handreiking Kindzorg die per 1 december jl. online is gezet.

Een handreiking die geschreven is door de V&VN en die moet zorgen voor eenduidige indicering van kindzorg. Al vanaf het begin werd duidelijk dat de gezinnen met langdurig zorgintensieve kinderen hier de dupe van zouden worden. Ouders die buitenspel gezet worden en die afhankelijk worden van een kindverpleegkundige.

In de afgelopen maanden heeft BVIKZ, samen met ouders, veelvuldig overleg gevoerd met de V&VN en politieke partijen om duidelijk te maken dat deze handreiking afbreuk doet aan de positie en keuzevrijheid van de ouders. Na veel inhoudelijke input, gesprekken en het overleggen van vele dossiers is nu toch besloten om de handreiking te publiceren. Een handreiking waarbij de autonomie en de eigen regie van de ouders op het spel staan. De regisserende rol is nu namelijk weggelegd voor de kindverpleegkundige en de ouder is hierdoor niet langer het bepalend onderdeel in een zorgteam.

Een ander negatief effect van deze invoering is dat ouders van langdurig ernstig zieke kinderen met een complexe zorgvraag buiten spel worden gezet. Ondanks het feit dat zij 24 uur per dag voor hun kind zorgen en alle kennis en kunde in huis hebben en toepassen. Onbegrijpelijk dat voor hen het aantal geïndiceerde uren wordt verlaagd. Deze ouders zijn medische opgeleid om in een thuissituatie de voorbehouden handelingen uit te kunnen voeren. Handelingen die dus niet onder de gebruikelijke ouderlijke zorg zouden mogen vallen. We hebben het hier over ernstige zieke kinderen die 24 uur per dag complexe zorg nodig hebben. De waardevolle driehoek in deze complexe zorg (arts, ouder, kind) wordt hiermee tenietgedaan.

Dit vinden wij onacceptabel. Tijdens het debat in de Tweede Kamer van afgelopen donderdag gaf het kabinet aan dat deze handreiking van de beroepsgroep is en dat het niet aan de politiek is om hier iets mee te doen. Dit geeft aan dat er niet gekeken wordt naar de, nu al duidelijke, negatieve effecten van deze handreiking. Ook wordt voorbijgegaan aan de behoefte van de ouders en kinderen zelf. Er wordt dus niet gekeken naar de mensen in dit verhaal.

Dinsdag 8 december wordt in de Tweede Kamer gestemd over een aantal moties. Van belang hier zijn de moties 110 en 147. Beiden zijn ingebracht door Kerstens en Agema. De minister van VWS, Hugo de Jonge, heeft vorige week aangegeven dat deze moties ontraden worden. Dit neemt niet weg dat de leden van de Tweede Kamer alsnog hun verantwoordelijkheid kunnen nemen in deze. Wij vragen u dringend om, als volksvertegenwoordiger, hier actie in te ondernemen.

Wij stellen twee oplossingsrichtingen voor:

  1. De groep zwaar en langdurig zieke kinderen met een complexe zorgvraag worden uitgezonderd van de Handreiking Kindzorg;
  2. Het aanstellen van een mediator die beide kanten kan verbinden, die de stem van de ouders kan wegen en die kan zorgen voor aanpassingen in de huidige Handreiking die voor alle partijen acceptabel zijn.

En laten we vooral niet vergeten dat de kwaliteit van zorg en het respecteren van autonomie een teken is van beschaving en medemenselijkheid.

 

Met vriendelijke groet,

Stichting Mantelzorgelijk

Marjolijn Bruurs

Margreet van der Voort

Marjolijn-Margreet

Marjolijn-Margreet

Margreet van der Voort en Marjolijn Bruurs zitten niet alleen met elkaar in het bestuur van Mantelzorgelijk maar zij delen ook heel veel dezelfde ideeën over alles wat te maken heeft met ouderen- en mantelzorg. Als zij in de media iets tegenkomen dat hen verheugt, verbaast of shockeert gaan ze samen op onderzoek uit. De één stapt op de bron af, de ander doet het inhoudelijk speurwerk en dan.... komen er dit soort columns uit. Vanaf nu zul je meer van dit schrijversduo tegenkomen op Mantelzorgelijk.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X