Logisch toch? Meer overheidsgeld voor thuiszorg leidt tot minder mantelzorg

HuishoudelijkeThuiszorgUit een groot onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat als de overheid meer geld beschikbaar maakt voor thuiszorg, dat ouderen als gevolg hiervan minder hulp van familie, vrijwilligers of andere naasten krijgen. Dat meldt de Volkskrant.

De onderzoekers vergeleken in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid de hulp aan 50-plussers. Het ging hierbij om hulp bij zelfstandig wonende mensen die onder hulp nodig hebben bij het onder de douche gaan, het in en uit bed stappen en het koken van eten. Het onderzoek vond plaats tussen 2004 en 2013. In die tijd stegen de uitgaven aan de thuiszorg. Wat bleek was dat het aantal ouderen dat hulp kreeg van mantelzorgers in dat tijdsbestek daalde van 16 procent naar 11 procent. “Als de zorgkosten stijgen, alsook de mogelijkheid voor hulpbehoevenden om gebruik te maken van de zorg, dan is informele zorg wellicht niet meer nodig”, zeggen de onderzoekers. Bij ouderen met ernstige gezondheidsproblemen bleef de hulp gelijk, maar ouderen met bijvoorbeeld lichte beperkingen kregen minder hulp van huis uit.

Het SCP onderzocht tussen 2004 en 2013 ouderen in België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Spanje en Zwitserland. Een opvallend gegeven was dat 50-plussers met gezondheidsproblemen in Noord-Europese landen als Zweden en Nederland minder hulp van familie of vrijwilligers kregen dan Zuid-Europese landen. Ieder land heeft een andere visie op de zorgtaak en de wil om iets voor een hulpbehoevende naaste te doen.

Barbara: Dit onderzoek van het SCP beslaat een periode vóór de grote bezuinigingen in de zorgsector. Sinds vorig jaar moeten alle gemeenten in Nederland het met minimaal dertig procent minder “zorgbudget” doen. Dat heeft gigantische consequenties voor de thuiszorg gehad, er worden veel minder uren toegekend. Maar mensen met gezondheids- of ouderdomsklachten hebben natuurlijk niet opeens minder hulp of zorg nodig. Het aantal actieve mantelzorgers is dan ook enorm gestegen. Rond de vier miljoen hebben we er nu in Nederland. De link tussen thuiszorg en mantelzorg is volkomen duidelijk. De gevolgen zijn voor ons allemaal. 

Bron: Nationale Zorggids

is journalist, netwerkbouwer, trainer en vertaler. Zij werkt in Nederland en Duitsland op het gebied van media, politiek en zorg.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top