Locale inclusie agenda

Elke gemeente is verplicht een lokale inclusie agenda op te stellen.
Dat betekent dat iedereen, zowel met en zonder beperking, toegang moeten kunnen krijgen tot alles.
Een rolstoelganger moet makkelijk gebouwen binnen kunnen, maar ook kunnen sporten en werken.
Een gemeente moet dementievriendelijk zijn.
Websites moeten toegankelijk zijn voor blinde mensen, mensen die analfabeet zijn.

Gemeenten pakken eigenlijk de meest voorhand liggende beperkingen op om een start te maken met deze agenda. Ik durf dat zo wel te stellen want er kan nog veel meer gebeuren.
Denk nou eens aan die verkeersborden. Er staat er één bij ons in de stad met de tekst: “fietsen in binnenstad alleen buiten winkeltijden”. Voor iemand met autisme niet erg helder, want wat zijn dan die winkeltijden?? En hoe zit dat verder met mensen die een psychische aandoening hebben? Of mensen met hersenletsel? En what about vluchtelingen en mensen met een etnische achtergrond?
Hoe zit het met mantelzorg vriendelijk personeelsbeleid bij werkgevers?

Die laatste wil ik met nadruk benoemen. Hoe gaan gemeenten er zorg voor dragen dat al die mantelzorgers mee kunnen doen?
Want nu is het zo dat veel mantelzorgers buiten de boot vallen. Ze hebben soms geen tijd om te sporten, te shoppen, aanwezig te zijn bij interessante bijeenkomsten en werk??
Hoeveel mantelzorgers zijn al uitgevallen of hebben zich noodgedwongen ziek moeten melden omdat de werkgever geen personeelsbeleid heeft waar ook rekening gehouden wordt met mantelzorgers?
En wat doet een gemeente om zorg te dragen voor werkende mantelzorgers, om te voorkomen dat zij hun baan verliezen?

Deze agenda wordt sterk onderschat. Het is namelijk van essentieel belang dat iedereen gewoon mee kan doen, ook mantelzorgers.
Een opmerking in de wandelgangen dat ik doordraafde met mijn ideeën over de inclusie agenda en dat een aantal van die ideeën echt te ver gingen en dat er dan ‘niets’ meer zou kunnen in de gemeente, nam ik voor lief.
Ten eerste heeft deze persoon niet begrepen waar de lokale inclusie agenda over gaat en ten tweede vindt deze persoo het dus niet zo erg om bepaalde mensen uit te sluiten.
Wat mij betreft: werk aan de winkel. Ook voor ons mantelzorgers.

 

Dit bericht heeft 1 reactie

 1. Beste Aletta,
  In juli 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd. Met deze ratificatie is aan de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet de verplichting toegevoegd om in de periodieke plannen op te nemen hoe een gemeente uitvoering geeft aan het VN-Verdrag Handicap. Bij voorkeur worden deze periodieke plannen samengevoegd tot één integraal plan: de Lokale Inclusie Agenda. Zoals de titel van het VN-verdrag al beschrijft gaat het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap. De lokale inclusie agenda is daarom op gericht dat:
  – inwoners en medewerkers van een gemeente zich te laten realiseren dat er drempels in de samenleving zijn voor mensen met een beperking.
  – er begrip ontstaat tussen mensen met en zonder beperking voor de verschillende perspectieven van waaruit mensen denken. Mensen met en mensen zonder beperking.
  – iedereen met een beperking niet beperkt wordt door zijn of haar handicap. Wanneer het OV niet rolstoeltoegankelijk is, kun je niet naar je werk. Wanneer afspraken bij de gemeente alleen telefonisch gemaakt kunnen worden, kun je met een gehoorbeperking geen afspraken maken. Het moet dus voor iedereen mogelijk zijn ergens (letterlijk) toegang te krijgen en ook weer veilig weg te gaan (uitgankelijkheid).

  Voor meer informatie over de achtergronden, de doelgroep (mensen met een beperking) en de verschillende partners die zich bezig houden met de realisatie hiervan verwijs ik je graag naar:
  Ministerie van VWS, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-mensen-met-een-handicap/programma-onbeperkt-meedoen
  VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten, https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/iedereen-doet-mee
  Alliantie VN-Verdrag Handicap https://nietsoveronszonderons.nl/sociaalmodel/ en VNO-NCW MKB Nederland. mkbtoegankelijk.nl

  Overigens ben ik het helemaal met je eens dat er meer aandacht zou moeten zijn voor werkende mantelzorgers, ook die zonder vast dienstverband, maar die vallen helaas niet onder het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Tenzij de mantelzorger zelf een beperking heeft natuurlijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top