Links van belangrijke websites en samenwerkingspartners:

Hoe kunnen mensen tot op de hoogste leeftijd zelfstandig blijven wonen? Het zoeken, vinden, vergelijken en direct gebruiken van diensten is daarbij belangrijk; voor ouderen, mantelzorgers en hulpverleners. Alleszelf.nl onderzoekt hoe dit in Nederland is geregeld.

Alzheimer Nederland geeft al 30 jaar hulp en informatie aan mensen met dementie en hun directe omgeving. Door belangenbehartiging en financiering van wetenschappelijk onderzoek werkt de stichting aan een betere toekomst, uiteindelijk zonder dementie.

BMZM is de beroepsvereniging van alle mantelzorgmakelaars in Nederland. Alle aangesloten makelaars hebben een opleiding tot mantelzorgmakelaar gedaan. In het ledenregister zijn ze op regio te vinden.

Het Centrum Mantelzorg is een professionele organisatie voor alle mantelzorgers. En heeft als doel het ondersteunen en ontlasten van mantelzorgers. Bij het Centrum Mantelzorg kunt u terecht voor informatie, advies en persoonlijke begeleiding, emotionele steun, het (tijdelijk) overnemen van regeltaken of respijtzorg.

Claudia Otten is de vaste fotografe van Mantelzorgelijk. Vanaf de start van ons platform verzorgt zij – geheel belangeloos – unieke afbeeldingen voor bij onze blogs, artikelen, op de webpagina’s en voor de vaste rubriek Mantelzorger in Beeld.

Compensa Letselschade is een onafhankelijke letselschade-organisatie, die landelijk opereert en gespecialiseerd is in de juridische afhandeling van letselschadezaken ten behoeve van slachtoffers en/of nabestaanden.

Handen in Huis regelt met behulp van enthousiaste vrijwilligers in heel Nederland 24-uurs vervanging van mantelzorgers in die situatie waar de hulpvrager zonder de hulp van de mantelzorger niet alleen thuis kan blijven.

Ook op mantelzorgmakelaar.nl vind je een overzicht van mantelzorgmakelaars, die op commerciële basis hun diensten aanbieden. Handig gerangschikt per provincie, met onderaan een lijstje zorgverzekeraars.

In het Kennisdossier Mantelzorg en Aansprakelijkheid van het Aansprakelijkheidsverzekering Informatie Centrum (AIC) vind je praktische en actuele informatie, tips en adviespunten over mantelzorg en verzekeringen.

Mantelzorg.nl is de landelijke vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg, die opkomt voor de belangen van mantelzorgers, organisaties die mantelzorgers ondersteunen en lokale en regionale organisaties die vrijwilligers in de zorg inzetten.

MEE NL is een coöperatieve vereniging van 20 regionale MEE-organisaties verspreid over het hele land. MEE NL zet zich met de 20 leden in voor een inclusieve samenleving.

Het webdesign van Mantelzorgelijk,nl is gedaan door de medewerkers van Wij zijn Meo. Zij verzorgen drukwerk, grafische vormgeving, webdesign, klantenservice, apps, online tijdschriften, online marketing, backofficediensten, film en andere ondersteuning voor hun klanten.

MINDKorrelatie is een landelijke organisatie. Zij bieden anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp. MIND Korrelatie geeft individueel advies en hulp aan iedereen die hierom vraagt. Dit kan telefonisch en online.

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken.

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten – in alle levensfasen en op alle levensterreinen.

De Rijksoverheid heeft een uitgebreid overzicht van wettelijke regelingen over gezondheid en zorg online staan. Je kunt er terecht voor algemene informatie en adressen, bijvoorbeeld over respijtzorg.

Op socialevraagstukken.nl publiceren en debatteren onderzoekers en deskundigen op basis van data en empirie over maatschappelijke kwesties. Hier vind je een uitgebreid dossier aan artikelen over mantelzorg.

Stichting Werk&Mantelzorg streeft na dat de combinatie werk en mantelzorg net zo gewoon en bespreekbaar wordt als de combinatie werk en de zorg voor kinderen. Daartoe werkt de stichting samen met werkgevers, overheid, gemeenten, belangenorganisaties en werkende mantelzorgers.

De Uitvaartmakelaar is een landelijk opererende specialist op het gebied van verlies en afscheid nemen. Met hun kennis en ervaring kunnen zij je begeleiden en voorbereiden op alles wat bij een uitvaart van een dierbare komt kijken. Dat geeft rust in een moeilijke tijd.

Ypsilon verenigt familieleden en naasten van mensen met psychose gevoeligheid

Het Zorgverzekering Informatie Centrum informeert mensen op een onafhankelijke en objectieve manier over de belangrijkste thema’s rondom zorgverzekeringen en de zorg in Nederland.

Op zorgwijzer.nl kun je de voorwaarden van verschillende zorgverzekeraars vergelijken. Zo kom je tot het meest voordelige óf de meest complete pakket dat past bij jouw situatie.

 

Back To Top