Let op de mantelzorgers na de versoepelingen!

Afgelopen vrijdag werden er versoepelingen aangekondigd tijdens de persconferentie. Versoepelingen die hoog nodig zijn om onze maatschappij leefbaar te houden. Er zijn teveel ondernemers die dreigen om te vallen en er ontstaat steeds meer mentale schade onder de jongeren. We moeten leren leven met het virus.

Toch werd er ook een beeld geschetst waarvan de angst om mijn hart slaat. Een voorspelling van een enorme toename van het aantal besmettingen. Verwacht wordt dat in de komende periode ruim een half miljoen mensen per week besmet raken. Ze worden waarschijnlijk niet zo ziek dat ze in het ziekenhuis terecht komen, maar wel ziek genoeg om de maatschappij te ontwrichten.

Het voelt een beetje of we van de regen in de drup dreigen te komen. De afgelopen week is er in de zorg van mijn moeder en broer al veel uitval geweest door besmettingen en ziek zijn. Uiteraard zijn wij in de gaten gesprongen die in de roosters ontstonden. Maar door de voorspelling vraag ik me af wat er gaat gebeuren als de mantelzorger ziek wordt. Wie gaat dan helpen?

Mantelzorgers vervullen vaak een onzichtbare taak in de zorg rond een dierbare. Deze zijn niet terug te vinden in roosters of planningen. Het is dus voor niemand zichtbaar wat de effecten zijn als mantelzorgers uitvallen. Wat betekent dit voor de kwaliteit van leven van een zorgvrager?

Als de formele zorg uitvalt wordt er een beroep gedaan op de mantelzorgers. Maar wat als de mantelzorger uitvalt? Wordt dit tekort dan spontaan door iemand anders opgevangen? Is er iemand die oplet of de juiste aandacht wordt gegeven? Ziet iemand dat er een gat valt in de liefdevolle zorg? Neemt iemand die taken vanzelfsprekend over? Ik ben bang van niet. Zeker niet omdat bij veel mantelzorgers het sociaal netwerk is verdwenen.

Ik hoop van harte dat we een beetje op elkaar gaan letten en elkaar helpen als dat nodig is. Want als een mantelzorger uitvalt, dan wordt een deel van de onmisbare zorg niet geleverd. Dus als je weet dat iemand mantelzorger is, let dan een beetje extra op. Zeker als deze door ziekte of overbelasting dreigt om te vallen. We doen het uit liefde en we doen heel veel, maar we zijn niet onaantastbaar voor virussen.

Avatar foto

Ervaringsdeskundige mantelzorger, veranderkundige/organisatieadviseur, moeder en echtgenote. Zorgt al jaren voor moeder en broer. Spreekt en schrijft over vraagstukken in het sociaal domein en mantelzorg. Rode draad is: opsporen, blootleggen, bespreekbaar maken en verbinden. Hiervoor kijkt en luistert ze met een open blik naar alle mensen en zaken die ze tegenkomt. Ze is gedreven om de positie van mantelzorgers te verbeteren en op te komen voor hun belangen. Margreet is tevens bestuurslid van onze stichting, projectleider en de schrijfster van ons MantelzorgManifest.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top