Leerlingen pleiten voor ‘spijbeltegoed’ voor jonge mantelzorgers

gelezen2Op Leidsch Dagblad.nl las ik dat leerlingen van het ROC Leiden en het Leidse ID College tijdens een onderhoud met onderwijsminister Jet Bussemaker hebben bepleit, dat Mbo-scholen  soepeler moeten omgaan met studenten die lessen missen omdat ze actief zijn als mantelzorger. 

Het gesprek ging uit van Studio Moio, een Leidse onderneming die zich onder andere bezig houdt met onderwijsvernieuwing. ,,Wij zijn door het ministerie gevraagd om bij te dragen aan een onderzoek naar het dichten van de kloof tussen het middelbaar beroepsonderwijs aan de ene kant en hbo en wo aan de andere kant’’, vertelt Moio-directeur Natahalie Lecina.

Het ’spijbeltegoed’ voor jonge mantelzorgers is slechts één van de onderwerpen die vandaag besproken worden. Maar volgens Lecina is het wel heel belangrijk. ,,In het mbo heerst het rare idee dat uren maken belangrijker is dan resultaten halen. Ik ken studenten die een 8 gemiddeld staan, maar toch in de problemen komen doordat ze onvoldoende aanwezig zijn.’’

Zeker in het geval van jonge mantelzorgers ligt het volgens haar voor de hand om ’wat relaxter om te gaan met de urennorm’. ,,Want als jonge mantelzorger doe je heel veel vaardigheden op. Zo lang de cijfers oké zijn, moet een school zijn leerlingen niet straffen voor het feit dat ze in een scheiding voor een jonger broertje zorgen of hun zieke vader bezoeken in het het ziekenhuis.’’

Op de langere termijn hoopt Lecina dat de urennorm ook voor andere mbo-leerlingen die niet meer leerplichtig zijn kan worden versoepeld.

Een aantal jonge Leidse mantelzorgers deden onder een schuilnaam hun verhaal, welke het Leidsch Dagblad als  premium (betaalde) artikelen publiceerde. Klik op de titels om bij de verhalen te komen.

Leonie (22) zorgt voor haar zieke moeder

Marleen (21) zorgt voor haar oom

Evert (26) zorgde een paar jaar voor een psychotische vriend.

 

 

Avatar foto

Sociaal ondernemer en initiatiefnemer Mantelzorgelijk.nl, ervaringsdeskundige, mantelzorgveteraan.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top