skip to Main Content

Langer thuis wonen – minder zorg – minder kosten: het klopt!

gelezen MZGelezen op de website van ZorgWelzijn: Het beleid van de regering lijkt te werken. Mensen blijven langer thuiswonen, ze gebruiken minder zorg, de kosten dalen. Dat komt ook door de grotere inzet van mantelzorgers. Overigens: de extra bezuinigingen door het overhevelen van zorgtaken naar de gemeente, zijn hier nog niet in meegerekend. 

Huisgenoten en een goed inkomen zorgen ervoor dat mensen minder zorg gebruiken. Het lijkt erop dat het langer zelfstandig thuis-beleid van het ministerie van VWS ook echt zo uitpakt. Dat is de conclusie uit het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau naar de zorg thuis.

Ouderen blijven langer thuis wonen en maken alleen gebruik van thuiszorg als het echt niet anders kan. Wie huisgenoten heeft en/of een hoger inkomen, maakt relatief minder gebruik van zorg thuis. Het totale gebruik van extramurale zorg is wel licht toegenomen in 6 jaar: tussen 2004 en 2011. Dat is vooral te wijten aan de hogere leeftijd en meer 80-plussers.

Huishoudelijke hulp

Dat staat in het dinsdag gepubliceerde rapport “Zicht op zorggebruik” van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Volgens SCP-onderzoeker Inger Plaisier is het overheidsbeleid: langer zelfstandig thuis, terug te zien in de onderzoeksresultaten. Er is gekeken naar de ontwikkelingen in het gebruik van huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en verpleging tussen 2004 en 2011.

Langer zelfstandig thuis

HuishoudelijkeThuiszorgMensen blijven inderdaad langer thuis wonen, maar de zorg stijgt niet navenant. In 2011 maakten zo’n 556.000 mensen gebruik van thuiszorg. In 2004 maakten 532.000 mensen gebruik van zorg thuis. De stijging komt volgens het SCP vooral door het toegenomen aantal oude ouderen. In deze periode groeide de Nederlandse bevolking met 400.000 personen. Het aandeel 80-plussers nam toe van 3,4 procent naar 4 procent. Als er rekening wordt gehouden met de bevolkingstoename en de vergrijzing, is het aantal mensen gelijk gebleven dat gebruik maakt van de extramurale zorg.

Transitie

De organisatie van de zorg is vanaf 1 januari dit jaar weer helemaal anders door de transitie van een groot deel van de zorg naar de gemeenten. Toch verwachten de SCP-onderzoekers dat de langer zelfstandig thuis-trend, die uit het onderzoek komt, gewoon door zal zetten. Er is wel een verschuiving te zien van mensen die gebruik maken van thuiszorg: Alleenstaanden zijn meer zorg gaan gebruiken, mensen in een huishouden met meerdere personen gebruiken minder zorg. Dat is een gevolg van het (overheids-)beleid dat zich meer richt op mantelzorg.


Wil je meer weten over het onderzoek ‘Zicht op Zorggebruik’ van het SCP? Hier kun je het rapport lezen.

Barbara Mounier

is journalist, netwerkbouwer, trainer en vertaler. Zij werkt in Nederland en Duitsland op het gebied van media, politiek en zorg.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
Teken de petitieOverheid, praat MET mantelzorgers en NIET OVER mantelzorgers
Tekenen
X