skip to Main Content

Kennisblog dementie: Ontwikkelingen in het onderzoek (deel 2)

kennisblog dementieDementie grijpt om zich heen – in Nederland en in de wereld. Omdat zo veel mensen deze ziekte zullen krijgen, loopt het wetenschappelijk onderzoek op volle toeren. Lees vandaag het tweede deel van onze kennisblog, over recente ontdekkingen rond dementie. Met boeiende resultaten!

Tuinen en binnenplaatsen in verpleeg- en verzorgingshuizen reduceren agitatie en verhogen welzijn

Het grootste deel van patiënten in verpleeg- en verzorgingshuizen hebben te maken met dementie. Manieren om het welzijn van patiënten te verhogen die niet voortkomen uit het toepassen van medicatie, hebben vanzelfsprekend de voorkeur.

Een ‘systematic review’ – een studie die vele kleinere studies van hetzelfde onderwerp samenvoegt – uit Engeland onderzocht het effect op het welzijn van dementerenden in verpleeg- en verzorgingshuizen waar gebruikt werd gemaakt van tuinen en bloemrijke patio’s uit Engeland, Amerika, China, Australië, Canada, Zweden en Finland. De resultaten waren veelbelovend.

Familieleden gaven aan het prettig te vinden hun naasten te ontmoeten in een omgeving die uitnodigde voor een gesprek, zoals een tuin. Uit de studie bleek ook dat het niveau van agitatie bij ouderen sterk verminderde bij ouderen die tijd doorbrachten in tuinen. Daarbij was er wel het advies deze tuinen toe te spitsen op verschillende behoeften van dementerenden, zoals een bankje om rustig te zitten of een moestuintje die wat meer activiteit van de personen zelf vroeg.

Er waren wel wat kanttekeningen bij het inzetten van een tuin of patio. Zo wordt er melding gemaakt van arbeidsintensief toezicht dat er moet zijn wanneer ouderen zich in de tuinen begeven, alsmede veiligheid voor ouderen die daar verblijven (bijvoorbeeld val-gevaar).

Hersencellen geproduceerd met behulp van stamcellen helpt dementie te begrijpen

Hersenen van overleden personen met dementie zijn al langere tijd beschikbaar voor de wetenschap. Alois Alzheimer heeft meer dan 100 jaar geleden op deze manier de aandoening ontdekt en onderzocht. Hoe hersencellen zich precies ontwikkelen, of wat dat betreft degenereren, in een levend brein, is een stuk lastiger te onderzoeken. Onderzoekers kunnen namelijk niet zomaar een stuk hersenen uit een persoon halen voor een onderzoek. Op het gebied van radiologie zijn er al veel verbeteringen, maar resultaten voor het onderzoek naar dementie blijven echter uit.

Met behulp van stamcelonderzoek kunnen verschillende lichaamscellen, zoals huidcellen of witte bloedcellen, omgezet worden naar stamcellen. Deze stamcellen kunnen aangestuurd worden zich te ontwikkelen in alle denkbare lichaamscellen, zoals hersencellen. In een laboratorium kan op deze manier het ontstaan, ontwikkelen en verloop van dementie beter bestudeerd worden.

Stamcelonderzoek ondervindt nog veel hinder van protest, met name uit de religieuze hoek. Stamcelonderzoek is in Nederland verboden wanneer het gaat om stamceltherapie. Bij deze behandeling worden nieuwe cellen in het lichaam geplaatst die de oudere cellen moeten vervangen, en lijkt daarmee te veel op klonen. Onderzoek naar stamcellen is niet verboden, maar erg duur. In landen als Zuid Korea, Engeland, Zwitserland en Duitsland wordt meer onderzoek gedaan naar stamcellen.

Verdere ontwikkeling van stamcelonderzoek bij dementie kan leiden tot nieuwe therapie-mogelijkheden op het gebied van dementie, evenals andere vormen van medische behandelingen.

Ook de komende week plaatsen wij op Mantelzorgelijk delen van een uitgebreid artikel van verpleegkundige Joost, dat oorspronkelijk verscheen op infonu.nl. Joost werkt als verpleegkundig zorgcoördinator op een afdeling voor jong-dementerenden in Noord-Brabant. Hij volgt de wetenschappelijke ontwikkelingen rond dementieonderzoek op de voet.

Avatar

Barbara Mounier

is journalist, netwerkbouwer, trainer en vertaler. Zij werkt in Nederland en Duitsland op het gebied van media, politiek en zorg.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X