Kan het huidige zorgaanbod wel in stand blijven?

Kan het huidige zorgaanbod wel in stand blijven? Goeie vraag!

Nederland vergrijst in rap tempo en dit heeft als gevolg dat het personeelstekort in de zorgsector steeds verder zal toenemen. Arbeidsmigratie wordt vaak gezien als een mogelijke oplossing, maar deskundigen wijzen erop dat dit niet de heilige graal is. Als gevolg hiervan dreigen er harde keuzes gemaakt te moeten worden: kan het huidige zorgaanbod wel in stand blijven? (bron: NOS)

Een mogelijke oplossing die zich opdringt is dat mensen meer voor elkaar moeten gaan zorgen. Dit zou kunnen betekenen dat familieleden meer zorg op zich moeten nemen of dat er een groter beroep wordt gedaan op vrijwilligers. Dit zal ongetwijfeld consequenties hebben voor de mensen die deze zorg verlenen. Het kan leiden tot een hogere belasting van mantelzorgers of een grotere druk op vrijwilligers. Daarnaast zal ook de samenleving als geheel worden geconfronteerd met de gevolgen van deze ontwikkeling. Denk aan een achteruitgang in de kwaliteit van onze gezondheidszorg!

In een artikel op NOS.nl las ik bijvoorbeeld dat gezondheidseconoom Mierau een nog controversiëler plan heeft bedacht. Hij pleit er namelijk voor dat politici, de zorgsector en de maatschappij nadenken over de vraag: hoe hoog moet de kwaliteit van de zorg eigenlijk zijn? Daarbij geeft hij een voorbeeld: Minder behandelingen voor de één, geeft de ander ook een kans op zorg. Hartstikke solidair natuurlijk maar is dat fair? Buiten dat minder behandelen mogelijke risico’s met zich meeneemt, betalen we immers allemaal dezelfde (en steeds hogere )premies en belastingen om de gezondheidszorg van te betalen. Lastig dilemma..

Toch denk ik dat de ontwikkelingen in de zorgsector niet alleen aandacht op het gebied van personeelstekort, maar ook op het gebied van (her)organisatie, mate van professionele en informele zorgverlening en zeker het groeiende aantal partijen die AAN zorg verdienen vereisen. Je kunt toch niet verwachten dat mensen steeds meer betalen voor zorg, er steeds minder voor terugkrijgen en dan uiteindelijk ook nog fulltime en onbetaald zorg aan anderen gaan leveren? Of ben ik nou gek?

Weet je waar ik in de media trouwens helemaal niemand over hoor? Die andere mogelijke benadering om de zorg totaal anders te organiseren, met minder bureaucratie, regeldruk, protocollen, managementlagen en winsten. Gezondheidszorg is namelijk geen product maar een grondrecht. Het reorganiseren van onze zorg zou serieus kunnen leiden tot efficiëntere zorgverlening en een betere benutting van de beschikbare middelen. Echter, een dergelijke transitie zal de nodige tijd en herinvesteringen vereisen. Maar of de markt het daar mee eens is? Ik denk niet dat zij bereid zullen zijn om in hun eigen vlees te snijden, jij wel?

Avatar foto

Sociaal ondernemer en initiatiefnemer Mantelzorgelijk.nl, ervaringsdeskundige, mantelzorgveteraan.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top