Jongeren vinden #mantelzorg vanzelfsprekend

In een artikel van Gert de Looze in het Reformatorisch Dagblad las ik over een geweldig project. Er blijkt namelijk dat veel jongeren die zorg verlenen, zichzelf niet zien als mantelzorger. Dat bleek tijdens een project op de locatie Kesteren van het Van Lodenstein College. Deze school krijgt 22 juni a.s. het certificaat ”Jonge Mantelzorgvriendelijke School” uitgereikt. Hoe goed is dat!

De uitreiking door Care2Share volgt op een project dat deze organisatie dit schooljaar deed op de drie middelbare scholen in gemeente Neder-Betuwe, het Van Lodenstein College, Helicon en Pantarijn. Alle scholen krijgen een certificaat.

Een jonge mantelzorger is volgens Care2Share iemand bij wie thuis of in de directe omgeving iemand lang ziek, gehandicapt of verslaafd is. Hij zorgt voor iemand in zijn directe omgeving, maakt zich zorgen over deze persoon en komt zelf vaak zorg tekort.

problemen op school

Neder-Betuwe nam het initiatief voor het project. „De gemeente wil hiermee zicht krijgen op het aantal jeugdige mantelzorgers en bewustwording op gang brengen bij docenten en leerlingen”, vertelt Henk van Eckeveld, locatiemanager van het Van Lodenstein College in Kesteren.
Hoe zag het programma er uit?

„Care2Share verzorgde gastlessen voor alle leerlingen in de aula. Daarna volgde een verwerkingsles in de klas onder leiding van de mentor. Hierbij kwam onder andere aan de orde in hoeverre iemand mantelzorger is.”

Leverde het project verrassingen op?

„Niet wat het aantal mantelzorgers betreft. Dat zijn er op onze school circa zestig op een totaal van 1100 leerlingen. Verrassend was wel dat onze jongeren zichzelf niet als mantelzorger zien. Ze vinden het normaal dat ze hun opa, oma, vader, moeder en zieke of gehandicapte broer helpen. Vooral vanwege de Bijbelse opdracht tot naastenliefde.”

Kwam u overbelaste leerlingen op het spoor?

„Nee, dat heeft dit programma niet aan het licht gebracht. Zoiets zal niet snel gebeuren tijdens een klassengesprek. In de persoonlijke ontmoeting met zijn mentor zal een leerling zich sneller kwetsbaar op durven stellen en emoties tonen. Dan kan boven tafel komen dat iemand bijna altijd thuis aan het zorgen is en nauwelijks aan zijn huiswerk toekomt.”

Adeldom verplicht. Krijgt het programma een vervolg?

„Mentoren kregen door het programma meer oog voor de persoonlijke situatie van leerlingen. Het is zaak hen scherp te houden, zodat ze er erg in blijven houden om tijdens gesprekken te vragen naar wat jongeren buiten de school bezighoudt. Ik verwacht dat mentoren jonge mantelzorgers in het vervolg eerder zullen wijzen op hulpverleningsinstanties en op de mogelijkheid om bijvoorbeeld een toets uit te stellen als de thuissituatie daarom vraagt.

Voordat we deelnamen aan het programma van Care2Share hadden we in het lesprogramma van de vmbo al extra tijd ingeruimd voor het mentoraat. Hierdoor ontstaan meer mogelijkheden om leerlingen te vormen, te weten te komen wat hen bezighoudt en voor persoonlijke ontmoeting.”

is sociaal ondernemer, netwerkbouwer, storyteller, echtgenote, moeder en zij was ruim 8 jaar een zeer gedreven en ervaren mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Eerst in de thuissituatie en later in het verpleeghuis. Tevens is zij de bedenker en het creatieve brein van Mantelzorgelijk.nl en voorzitter van Stichting Mantelzorgelijk.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top