In België krijgen mantelzorgers een officieel statuut

Belgische mantelzorgers die hulp bieden aan zwaar zorgbehoevenden krijgen vanaf 1 oktober a.s. een officieel statuut. Dat is de hoogste bestuursregeling van het rijk. Als mantelzorgers hun carrière een tijdje on hold zetten om voor een dierbare te zorgen, dan zullen zij een beroep kunnen doen op een systeem van betaald verlof, dat ook nog eens wordt uitgebreid.

Naar schatting 800.000 personen doen op de een of andere manier aan informele zorg en bieden hulp aan een dierbare.  Dat kan een ouder zijn maar ook een partner, een kind, een ander familielid, een vriend of een kennis. “Die mantelzorgers pauzeren hun professionele en persoonlijke ambities om te kunnen zorgen voor iemand die hen na aan het hart ligt. Hun hulp is van onschatbare waarde. Ze moeten daarom ook kunnen rekenen op sociale zekerheid“, aldus de Belgische minister van Sociale Zaken.

Dit wetsvoorstel – dat vorige week in de commissie Sociale Zaken werd goedgekeurd – erkent mantelzorgers. Er zijn wel concrete erkenningsvoorwaarden aan het statuut gekoppeld. Het moet gaan om mantelzorgers die hun professionele leven pauzeren om voor een dierbare te kunnen zorgen.

Tevens kunnen erkende mantelzorgers ook een beroep doen op een aangepast verlof voor medische bijstand. Dat houdt in dat vanaf oktober  niet alleen naaste familie (kinderen en aanverwanten tot de tweede graad) een beroep op dit verlof kunnen doen maar ook als je voor je buren of een achternicht zorgt.

Met het verlof voor medische bijstand kunnen mantelzorgers deeltijds of voltijds verlof opnemen om een dierbare met een grote zorgvraag bij te kunnen staan. Zij ontvangen dan een uitkering van de Belgische Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling.  (1.035 euro voor een alleenstaande en 750 euro als samenwonende) Nu geldt deze regeling enkel nog voor werknemers maar in de toekomst moeten ook (kleine) zelfstandigen voor deze regeling in aanmerking kunnen komen.

Kijk, daar is nog eens over nagedacht! Wat een prachtige erkenning en wat zullen onze Belgische lotgenoten een hoop minder stress krijgen, nu gemiste werkuren gecompenseerd gaan worden. En wat doen de Gemeenten en Rijksoverheid in Nederland anno 2019 voor werkende mantelzorgers? Men bezuinigd op mantelzorg-gelden en men schrijft toekomstig beleid dat gestaafd is op onderzoeken onder louter 70 plussers!

Ja, je leest het goed..  Werkende mantelzorgers hoeven in de toekomst blijkbaar niet ont-zorgt te worden. Dat ontzorgen geldt in Nederland momenteel alleen als je eenmaal met pensioen bent. Maar daarover op een later tijdstip uitgebreid meer. Ik ben nu eerst even heel blij voor alle werkende mantelzorgers in België en ik hoop oprecht dat er zoiets in Nederland ook ooit gerealiseerd gaat worden!

Avatar foto

Sociaal ondernemer en initiatiefnemer Mantelzorgelijk.nl, ervaringsdeskundige, mantelzorgveteraan.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top