Iedere beweging leidt tot een tegenbeweging #mantelzorg

Onze huidige maatschappij zit vol met voorbeelden van het niet goed inschatten van de gevolgen van eerder gemaakte beleidskeuzes. Ongewenste lange-termijn effecten van korte-termijn oplossingen. Alles heeft te maken met actie en reactie.

Zo staat nu het gemeentelijke budget rond de huishoudelijke ondersteuning zwaar onder druk. Met de invoering van het abonnementstarief is er een grote instroom van nieuwe cliënten met hogere inkomens. De nieuwe instroom is zo groot dat het financieel niet haalbaar blijkt te zijn en krijgen organisaties de roosters niet gevuld. Toch kijken we hier niet raar van op. Want daar waar het vaste inkomensonafhankelijke abonnementstarief vooral bedoeld was om de stapeling van zorgkosten te verminderen zien we nu een andere reactie ontstaan gebaseerd op financieel voordeel. Want zeg nou zelf…waar krijg je voor € 19,- per maand een wekelijkse huishoudelijke hulp?

Maar ook is de huidige woningnood een mooi voorbeeld. Er zijn geen of te weinig of te dure woningen beschikbaar. De prijzen van woningen zijn gigantisch en vooral jongeren hebben geen enkele kans op de huidige woningmarkt. Maar ja, dat wordt mede veroorzaakt door het vernietigen van de doorstroom van ouderen. Door het project ‘Langer Thuis’ zijn mensen genoodzaakt om langer in hun eigen huis te wonen. Er zijn geen alternatieven meer in de vorm van verzorgingshuizen omdat deze allemaal gesloten zijn. Dus is er van doorstroom geen sprake meer en komen er dus geen woningen vrij voor nieuwe generaties. Want waar moeten ze naar toe?

Een ander gevolg is de extra druk op de wijkverpleging en de verpleeghuizen. Mensen blijven dus langer thuis wonen en hun zorgvraag wordt steeds intensiever en complexer. Er is steeds meer zorg nodig in de thuissituatie, maar ook hier kunnen de roosters maar met moeite gevuld worden. En op het moment dat het thuis niet meer houdbaar is, dan komt het verpleeghuis is beeld met lange wachttijden en te weinig bedden.

En parallel aan dit alles zorgen de eerdere keuzes voor meer overbelasting bij de mantelzorgers. Want zij zijn het die de gaten in alle roosters op moeten vangen. Zij zijn het die in de thuissituatie alle ballen in de lucht moeten houden. Zij voelen als eerste de effecten van een niet goed functionerend zorgsysteem. De rek gaat er uit. Het is echt de hoogste tijd om de gevolgen van eerdere beleidskeuzes onder ogen te zien en andere keuzes te maken. Het is tijd voor een andere beweging en tegenbeweging.

Avatar foto

Margreet van der Voort en Marjolijn Bruurs zitten niet alleen met elkaar in het bestuur van Mantelzorgelijk maar zij delen ook heel veel dezelfde ideeën over alles wat te maken heeft met ouderen- en mantelzorg. Als zij in de media iets tegenkomen dat hen verheugt, verbaast of shockeert gaan ze samen op onderzoek uit. De één stapt op de bron af, de ander doet het inhoudelijk speurwerk en dan.... komen er dit soort columns uit. Vanaf nu zul je meer van dit schrijversduo tegenkomen op Mantelzorgelijk.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top