Hulpmiddelen zijn energievreters

Er wordt een energieplafond ingevoerd zodat de gemiddelde Nederlander zijn gas en stroom kan blijven betalen. Dat zal nog een hele uitdaging worden voor menig gezin. Maar wat als je gehandicapt of chronisch ziek bent? Dan ben je afhankelijk van hulpmiddelen die energie vreten en heb je geen keuze.

En het zijn niet zomaar hulpmiddelen die je even uit kunt zetten. Het gaat hier om medische hulpmiddelen. Het gaat bijvoorbeeld om zuurstofapparaten, wisseldrukmatrassen, elektrische rolstoelen en tilliften. Daarnaast is voor veel gehandicapten of chronisch zieken een constante omgevingstemperatuur van groot belang om te kunnen functioneren.

Geen zaken om even op te bezuinigen. Maar hoe gaat dit uitpakken voor deze mensen? Als ik kijk naar mijn broer, dan heeft hij een energieverbruik van een 6-persoons huishouden in een oud tochtig vrijstaand huis. Het energieplafond gaat hier niet echt helpen, want voor alles boven de grens betaalt hij de hoofdprijs. En dat is niet misselijk. Maar wat kunnen we eraan doen?

Zou de oplossing zijn dat deze mensen de rolstoel dan maar laten staat en de hele dag in bed blijven? Of moet de verwarming zo laag staan zodat ze met ondertemperatuur opgenomen moeten worden in het ziekenhuis? Of moeten de speciale bedden uitgezet worden zodat we kunnen wachten op extra zorg vanwege doorligplekken?

Deze hulpmiddelen zijn er om mensen kwaliteit van leven te geven en om ervoor te zorgen dat extra zorg wordt voorkomen. Het niet kunnen betalen en gebruiken van deze energievreters zorgt op de lange termijn voor nog veel meer kosten in de zorg. Dus is het bittere noodzaak om hier aandacht voor te hebben.

Er zijn al Kamervragen over gesteld en dit vraagstuk wordt meegenomen in de uitwerking. Maar of dat echt gaat helpen? De eerste reactie van onze premier is dat het ‘ontzettend lastig’ is om in een algemene regeling rekening te houden met uitzonderingen. Ontzettend lastig? Weet je wat pas echt lastig is? Dat je afhankelijk bent van hulpmiddelen en het gebruik daarvan niet kan betalen. De inclusieve samenleving lijkt verder weg dan ooit.

Mocht je echt in de knel komen, neem dan contact op met de Bijzondere Bijstand van jouw gemeente. Op basis van koopkrachtberekeningen kom je wellicht in aanmerking voor extra financiële ondersteuning.

Avatar foto

Ervaringsdeskundige mantelzorger, veranderkundige/organisatieadviseur, moeder en echtgenote. Zorgt al jaren voor moeder en broer. Spreekt en schrijft over vraagstukken in het sociaal domein en mantelzorg. Rode draad is: opsporen, blootleggen, bespreekbaar maken en verbinden. Hiervoor kijkt en luistert ze met een open blik naar alle mensen en zaken die ze tegenkomt. Ze is gedreven om de positie van mantelzorgers te verbeteren en op te komen voor hun belangen. Margreet is tevens bestuurslid van onze stichting, projectleider en de schrijfster van ons MantelzorgManifest.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top