Hulplijnvraag: ‘Kun je als mantelzorger aansprakelijk gesteld worden ?’

Via de hulplijnen krijg ik vragen waar ik eigenlijk zelf nooit echt over nagedacht heb tijdens mijn eigen mantelzorg voor mijn vader. Puur omdat bepaalde situaties (gelukkig) nooit aan de orde waren. Oké, ik wist natuurlijk wel dat mantelzorgers niet genoemd worden in wetten die gaan over de zorg en dat je dus ook weinig rechten hebt maar daar is dan eigenlijk alles wel mee gezegd.

Maar wat als bijvoorbeeld een situatie je dwingt om bepaalde medische handelingen bij je dierbare uit te voeren? De signalen die wij ontvangen geven aan dat zo’n dilemma door personeelstekorten in de thuiszorg tegenwoordig best vaak voorkomen. Maar denk dan asjeblieft eerst goed na, voor je – net als mijn beller – zoiets hebt van: Oké, kom maar op. Ook dit doe ik zelf wel! Wat als die handeling fout gaat? Kun je dan als mantelzorger aansprakelijk gesteld worden? Wat zijn je rechten in zo’n geval? Ik heb navraag gedaan.

Wetgeving

In de wetgeving staat “de cliënt” (jouw dierbare dus) altijd centraal. Zo lang die daartoe in staat is, moet je dierbare toestemming geven aan de zorgorganisatie om zorg te verlenen. Indien je dierbare de voorkeur geeft aan zorgverlening door jou als mantelzorger, dan is dat wettelijk gezien mogelijk.

Wettelijk gezien zijn er dus eigenlijk geen grenzen aan wat mantelzorgers wel en niet mogen doen in de zorg voor een dierbare en dat geldt zowel voor zorg in de thuissituatie als in een (woon)zorginstelling. En dat geldt dus ook voor medische handelingen. Best raar, als je daar niet voor bent opgeleid, toch?

Voorbehouden handelingen

De zogenaamde ‘voorbehouden handelingen’ zijn ‘medische handelingen die onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid van cliënten met zich meebrengen als ze door een ondeskundige worden uitgevoerd. Deze handelingen worden beschreven in de wet BIG.

Maar wat blijkt? Deze wet is helemaal niet van toepassing op mantelzorgers omdat zij niet in de wet genoemd worden. Dat betekent dat je als mantelzorger, net als je dierbare zelf trouwens, dit soort handelingen gewoon en legaal mag uitvoeren omdat je dat dus niet beroepsmatig doet. Best heftig als je mij vraagt want hoe zit het dan juridisch als je bijvoorbeeld een insulinespuit bij je dierbare moet zetten en dat gaat mis?

Aansprakelijkheid

Voor de wet gaat het er niet direct om of mantelzorgers bepaalde handelingen wel of niet mogen uitvoeren, maar wie aansprakelijk is als het mis gaat. Juridisch gezien ben je als mantelzorgers zelf verantwoordelijk voor je handelen en aansprakelijk voor eventuele schade die je dierbare lijdt door jouw fouten.

Mocht er dus een situatie ontstaan waarin de thuiszorg vanwege personeelstekort bepaalde uren niet kan leveren en jij er goedbedoeld over denkt om zelf die spuit dan maar even te zetten, denk dan eerst heel goed na. Als jij namelijk een fout maakt, dan blijk je dus zelf aansprakelijk voor de schade die daardoor ontstaat. Niet de thuiszorgorganisatie. Wat ik zou doen in dat geval? Ik zou eerst contact zoeken met de thuiszorgorganisatie ( er is namelijk een zorgovereenkomst!) en hen dringend verzoeken om in élk geval die medische handeling wel te komen doen. Als dat niet lukt? Neem dan liever contact op met je huisartspraktijk (of ‘s avonds of in de weekenden met de huisartsenpost), zodat die je dierbare verder kunnen helpen. Maar doe het bij voorkeur niet zelf want als het mis gaat zijn de gevolgen dramatisch!

is sociaal ondernemer, netwerkbouwer, storyteller, echtgenote, moeder en zij was ruim 8 jaar een zeer gedreven en ervaren mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Eerst in de thuissituatie en later in het verpleeghuis. Tevens is zij de bedenker en het creatieve brein van Mantelzorgelijk.nl en voorzitter van Stichting Mantelzorgelijk.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top