Hoezo is PGB niet bedoeld voor mantelzorg ? #opinie

de monitorVorige week zondag  5 juni de uitzending van De Monitor gezien? Het ging over een gezin uit Oss. Simone, de moeder van het gezin, zorgde met een pgb voor haar zorgbehoevende man en twee kinderen. De gemeente Oss heeft echter besloten deze vergoeding helemaal stop te zetten. Volgens wethouder Rene Peters is een persoonsgebonden budget (pgb) ‘niet bedoeld voor mantelzorg maar voor het inkopen van zorg bij een instelling of bij een professional.’

Peters wijst er in het programma op dat er andere mogelijkheden zijn om mantelzorgers te ontlasten dan een vergoeding uit het pgb. ‘Daar hebben we respijtzorg, mantelzorgondersteuning en andere varianten voor.

Ik vind zo’n houding persoonlijk vrij ongepast, gezien de situatie van veel mantelzorgers die hun banen hebben moeten opzeggen omdat de combinatie mantelzorg en werk gewoonweg niet meer te doen is.  Maar op de dag van de uitzending  deed wethouder Peters er nog een schepje bovenop met een blog over pgb’s op zijn eigen website.

Lees en huiver!

PGB en Mantelzorg

Over Persoons Gebonden Budgetten is veel te doen. En zeker in tijden van transitie. Wie zorg nodig heeft, moet die zorg krijgen. In eerste instantie door een professional. Gemeenten kopen die zorg in bij zorgaanbieders. Soms komt het beter uit zelf zorg in te kopen. Daarvoor kan altijd een PGB worden aangevraagd. En soms betalen mensen zichzelf of familieleden uit een PGB.

Het is normaal dat ouders voor hun kinderen zorgen. En het is normaal dat partners voor elkaar zorgen. Veel van die zorg is gebruikelijk. Ook al is die zorg soms zwaar. Het is dus niet zo dat iedereen die zorgt voor een naaste, recht heeft op een PGB. Het komt voor dat familieleden betaald worden vanuit een PGB. Ook in Oss. Maar alleen bij echt bovengebruikelijke zorg. En over wat bovengebruikelijk is, kan men van mening verschillen.

Nog niet zo lang geleden dacht men daar heel wat gemakkelijker over. Ik ken meerdere gezinnen die ruim konden rondkomen van een inkomen uit PGB’s. En ik ken veel voorbeelden van mensen die een PGB vooral in hebben gezet om op vakantie mee te gaan. Natuurlijk mocht dat. Er was meestal geen sprake van misbruik. Maar volgens mij was het eigenlijk ook niet de bedoeling. Tot een bepaalde grens is het normaal om, zonder dat je daar betaald voor wordt, te zorgen voor een naast familielid.

Soms raken mensen overbelast door mantelzorg. Dat kan komen omdat er binnen een gezin gewoon niet genoeg zorg geleverd wordt. In zo’n geval moet daar iets aan gedaan worden. Soms is er wel genoeg zorg, maar heeft de mantelzorger rust nodig. Dat kan door de zorg tijdelijk over te laten nemen door een professional. Soms zijn er meerdere problemen. En moet er veel beter gekeken worden naar het totaalplaatje. Daar is nog heel veel winst te boeken. We zijn er best goed in om ieder probleem afzonderlijk te bekijken. Maar het vinden van een voor iedereen acceptabele totaaloplossing is andere koek. Mantelzorg en PGB’s, het is geen gemakkelijk thema.

Rene Peters

 

Weet je wat het is? Het uitgangspunt van meneer Peters – dat een pgb niet bedoeld is voor het betalen van familieleden – klopt volgens mij van geen kant. Als mensen ‘bovengebruikelijke’ zorg leveren, die ze niet meer vrijwillig kunnen of willen opbrengen, dan kan de hulp wel degelijk uit de Wmo betaald worden. Dit is wettelijk zo vastgelegd. Gelukkig maar, anders zouden veel gezinssituaties onhoudbaar worden en zorgintensieve kinderen, partners en ouders uit huis geplaatst moeten worden. Ik denk dat de kosten van een zorginstelling de kosten van een (bescheiden) pgb vele malen zou ontstijgen! Waar heeft die man het dus over? Zum Kotzen!

is sociaal ondernemer, netwerkbouwer, storyteller, echtgenote, moeder en zij was ruim 8 jaar een zeer gedreven en ervaren mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Eerst in de thuissituatie en later in het verpleeghuis. Tevens is zij de bedenker en het creatieve brein van Mantelzorgelijk.nl en voorzitter van Stichting Mantelzorgelijk.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top