skip to Main Content
Hoe Zit Het Nou Met De Wlz? #vergoedingen #wetten #langdurige Zorg #mantelzorg

Hoe zit het nou met de Wlz? #vergoedingen #wetten #langdurige zorg #mantelzorg

Op het moment dat je te maken krijgt met langdurige ziekte, verzekeringen en vergoedingen, is het vaak even puzzelen. En door de veranderingen in de zorg, een paar jaar geleden, is het uitzoekwerk niet gemakkelijker geworden. Gelukkig heeft Zorgwijzer een mooi kennisdossier opgebouwd met alle informatie die je nodig hebt. Wij delen die kennis graag!

Sinds begin 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) hervormd in een aantal nieuwe en bestaande (zorg)wetten, waaronder de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz neemt dus bepaalde zorgtaken over die voor 2015 nog vanuit de AWBZ werden geregeld. Om precies te zijn, zijn alle taken die onder de AWBZ vielen, overgeheveld naar één van de volgende wetten:

De Wet Langdurige zorg (Wlz)

  • Langdurige, intensieve zorg, thuis of in een instelling
  • Meer over de Wlz hieronder

De Zorgverzekeringswet (Zvw) via het basispakket

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  • Zoals huishoudelijke hulp en ondersteuning bij zelfredzaamheid
  • Meer over de Wmo

De Jeugdwet

Belangrijke info voor 2018

Mensen met een Wlz-indicatie hebben niet altijd een aanvullende zorgverzekering nodig en kunnen dus besparen op de premie.

Welke zorg wordt geregeld vanuit de Wlz?

De Wet langdurige zorg is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke, lichamelijke beperking of aandoening. Alles wat de cliënt nodig heeft wordt vanuit de Wlz geregeld, namelijk:

  • Verblijf in een zorginstelling (thuis wonen is ook mogelijk)
  • Begeleiding, verpleging en verzorging
  • Geneeskundige zorg en behandeling in verband met de ziekte, beperking of stoornis
  • Bij bepaalde zorgzwaartes: fysiotherapie en tandheelkunde.
  • Hulpmiddelen
  • Vervoer naar de plaats waar de begeleiding, behandeling en verzorging plaatsvindt.

Het gehele pakket aan zorg en voorzieningen noemt men het integraal pakket.

Wil je meer lezen over de Wlz?

Wil je weten hoe je voor deze zorg in aanmerking komt?

Wil je weten hoe een aanvraag bij de overheid (het CIZ) werkt?

Wil je meer informatie over wat je met een eventuele toekenning allemaal kunt doen?

Kijk dan zeker in het Kennisdossier Wlz van Zorgwijzer!

is journalist, netwerkbouwer, trainer en vertaler. Zij werkt in Nederland en Duitsland op het gebied van media, politiek en zorg.

Barbara Mounier

is journalist, netwerkbouwer, trainer en vertaler. Zij werkt in Nederland en Duitsland op het gebied van media, politiek en zorg.

Dit bericht heeft 1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X