Hoe regel ik respijtzorg? #hulpvraag

Steeds meer radeloze mantelzorgers weten Mantelzorgelijk telefonisch te vinden als ze tegen een probleem aanlopen. Een veelvoorkomende vraag is: Hoe regel ik respijtzorg?  

Ben jij mantelzorger en geef je intensieve zorg aan je partner, kind, ouder, vriend of buurvrouw?  Dan is het natuurlijk fijn als iemand anders de zorg eens van je over kan nemen. Best moeilijk om zorg los te laten maar het vergroot de kans om de mantelzorg langer en op een prettige manier te geven aanzienlijk. Vervangende mantelzorg heet ook wel respijtzorg. Daarvoor zijn steeds meer mogelijkheden. Soms krijg je de kosten zelfs gewoon vergoed. Hier een aantal voorbeelden:

Tijdelijk en volledig overdragen van zorgtaken

Vervangende mantelzorg of respijtzorg is het tijdelijk en volledig overdragen van zorgtaken rondom iemand met een chronische ziekte of beperking. Aan welke zorg denken we dan? Dat kan persoonlijke of verpleegkundige zorg zijn. Maar ook praktische of huishoudelijke hulp, begeleiding, of emotionele ondersteuning. Respijtzorg is een verzamelnaam voor vele vormen van mantelzorgvervanging: thuis of buitenshuis, verricht door familie, beroepskrachten of vrijwilligers, incidenteel of structureel, van enkele uren tot enkele weken, zelf betaald of betaald door je gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor.

Respijtzorg geeft mantelzorgers een adempauze. Dat helpt overbelasting tegen te gaan. En als u er tijdig mee begint, kunt u opname in een zorginstelling uitstellen of misschien zelfs voorkomen. Maar respijtzorg heeft meer aspecten. Het is een gelegenheid voor nieuwe contacten en activiteiten. Zowel voor degene die zorgt als degene die zorg nodig heeft. Daarmee kan respijtzorg de onderlinge afhankelijkheid verminderen. Ook dat kan overbelasting voorkomen.

Voor mantelzorgers en zorgvragers

Meestal wordt respijtzorg aangeboden aan mantelzorgers. Maar mensen die zelf zorg nodig hebben, kunnen er ook behoefte aan hebben om er even tussenuit te gaan. Alleen, of samen met degene die zorgt. Sommige voorzieningen zijn daar op ingericht. Met name recreatie- of vakantiebestemmingen.

Er zijn allerlei vormen van respijtzorg:

 • zorginstelling, logeer- of respijthuis; voor een meerdaags verblijf met passende 24-uurszorg verleend door beroepskrachten en/of vrijwilligers;
 • zorghotel; voor een meerdaags verblijf, individueel of voor zorgvrager/mantelzorger samen, meestal met
 • zorg op afroep via een thuiszorgorganisatie. Kijk hier voor meer informatie over zorghotels;
 • zorgboerderij, ontmoetings- of activiteitencentrum, dagopvang in zorginstelling; voor een of meerdere dagdelen per week, groeps- en/of individuele activiteiten, met mogelijkheden voor mensen met dementie of Niet-Aangeboren-Hersenletsel;
 • sportverenigingen, aangepaste programma’s voor mensen met diverse beperkingen;
 • hulp aan huis; voor enkele uren, dagen of soms weken, in de vorm van zorg, gezelschap of begeleiding, via
 • een thuiszorg-, welzijns-, of vrijwilligersorganisatie, of via een particuliere zorgverlener;
 • vakantie-accommodatie in binnen- of buitenland; vakantieverblijf voor mantelzorger/zorgvrager samen of
 • ieder individueel, met of zonder activiteitenprogramma, met zorg, gespecialiseerde reisaanbieders. Kijk hier voor meer informatie over zorgvakanties.

Wil je gebruik maken van respijtzorg? Dat kan op verschillende manieren, die afhankelijk zijn van jouw situatie, wensen en mogelijkheden.

Heb jij of degene voor wie je zorgt hulp via de gemeente? Bel dan met het Wmo-loket van je gemeente (hier staan alle contactgegevens) of vraag het (sociaal) wijkteam naar de mogelijkheden.
Is er sprake van zorg via de Wet langdurige zorg? Informeer dan bij de betrokken thuiszorgorganisatie naar de mogelijkheden. Het zorgkantoor in jouw regio kan je vertellen of respijtzorg binnen jouw indicatie valt of los moet worden aangevraagd bij het CIZ (Centraal Indicatie-orgaan Zorg).
Daarnaast regelen steeds meer zorgverzekeraars mantelzorgvervanging via een aanvullende verzekering of is (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk. Kijk hier voor de mogelijkheden.
Je kunt ook rechtstreeks bij een aanbieder informeren naar de mogelijkheden voor betaalde en vrijwillige respijtzorg en de gangbare procedure. Mezzo heeft een lijst met aanbieders waarbij je op plaatsnaam kunt zoeken.

Wie betaalt?

De kosten van respijtzorg hangen samen met de voorziening zelf, de duur ervan en of je wel of geen indicatie heeft via de Wmo, Wet langdurige zorg of zorgverzekeraar. Voor vrijwilligers betaal je hooguit een minimale (onkosten)vergoeding. Voor betaalde krachten of zorg buitenshuis heb je meestal een indicatie -op naam van de zorgvrager- nodig om een vergoeding te kunnen krijgen. Bij een indicatie via de Wmo of de Wet langdurige zorg betaal je een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Maak je gebruik van een PGB? Dan kun je respijtzorg daaruit betalen. Check vooraf aan welke regels je moet voldoen. Zonder indicatie betaal je respijtzorg zelf.

Tips

 • Kies een zorgverlener waar jullie allebei vertrouwen in heeft.
 • Maak vooraf uitgebreid kennis met de persoon of met de organisatie die de zorg gaat overnemen. Stel vragen, bespreek jullie situatie en vertel wat je belangrijk vindt.
 • Ga vooraf zelf kijken, als dat kan.
 • Maak ruim van tevoren een lijstje voor de vervangende mantelzorger met daarop: dagindeling, eetgewoonten, medicijngebruik, hobbies, voorkeuren, karaktereigenschappen van degene voor wie je zorgt, allergieën, contactpersoon in geval van nood, etc.
 • Vraag de vervangende mantelzorger een dagboek bij te houden zodat je achteraf kunt teruglezen wat er is gebeurd.
 • Maak duidelijke afspraken in welke situaties de vervangende mantelzorger wel of geen contact met je opneemt.

bron: Alleszelf.nl

 

Sociaal ondernemer en initiatiefnemer Mantelzorgelijk.nl, ervaringsdeskundige, mantelzorgveteraan.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top