skip to Main Content

Het ontbreken van de verpleegkundige overdracht

Ruim de helft van de verpleegkundigen ontvangt slechts regelmatig, heel soms of helemaal géén verpleegkundige overdracht wanneer er een patiënt in zorg komt vanuit een andere zorginstelling.

Een verpleegkundige overdracht is van essentieel belang. Het zorgt er juist voor dat een patiënt goed in kaart kan worden gebracht door een nieuwe instelling waar de patiënt naartoe gaat. Uit een onderzoek van Nictiz komt naar voren dat meer dan de helft (52%) van de verpleegkundigen en verzorgden knelpunten ervaart bij de verpleegkundige overdracht. Dit is wél een kleine verbetering ten opzichte van een eerder onderzoek in 2014, toen gaf ruim 70 procent van de (transfer)verpleegkundigen en verzorgende aan knelpunten te ervaren bij de verpleegkundige overdracht door de zorgketen (1).

Ook ik als verpleegkundige constateer vaak het ontbreken van een verpleegkundige overdracht bij een overname van een patiënt. Ook er is vaak wel een verpleegkundige overdacht aanwezig, maar dan ontbreekt er essentiële informatie over de patiënt. Van een wondbeleid tot informatie over het beloop van de patiënt. Indien er een uitgebreide verpleegkundige overdracht aanwezig is, dan scheelt dit voor de verpleegkundige/verzorgde zodanig veel tijd, omdat de patiënt door middel van een uitgebreide verpleegkundige overdracht sneller in kaart kan worden gebracht.

Indien dit niet het geval is, dan kost het de verpleegkundige/verzorgende veel extra tijd, omdat er dan naar de zorginstelling gebeld moet worden om te vragen naar resterende informatie over de patiënt. Mede door de toename van de werkdruk kost dit extra tijd wat beter in de patiënt gestoken kan worden. Doordat veel instellingen verpleegkundige overdrachten nog op papieren zetten en meegeven aan de patiënt, is de kans aanwezig dat de verpleegkundige overdracht onderweg kwijtraakt.

Het ministerie van VWS wil dat in 2020 alle zorg digitaal, gestandaardiseerd en beveiligd wordt overgedragen binnen de keten. Op dit moment wordt de verpleegkundige overdracht nog in 25 procent van de gevallen rechtstreeks op papier meegegeven aan de patiënt. Dit is wel minder dan in 2014 (35%). In 2014 werd 60 procent van de verpleegkundige overdrachten op papier ontvangen, in 2017 is dit nog 47 procent.  Bijna 53 procent van de respondenten moet nog informatie overtypen of overschrijven in het eigen dossier bij het ontvangen van een verpleegkundige overdracht.

Bron 1: https://www.nictiz.nl/publicaties/rapporten/onderzoeksrapport-verpleegkundige-overdracht

Avatar

Frank van Eis

Mijn naam is Frank , 22 jaar oud en Ik ben werkzaam als verpleegkundige in het Waterlandziekenhuis. Mijn grootste doelstelling is om uiteindelijk werkzaam te zijn als ambulanceverpleegkundige.

Ik schrijf verhalen over mijn weg in de zorg. Door middel van mijn blogs wil ik mensen kennis laten maken hoe mooi en bijzonder het is om werkzaam te zijn in de gezondheidszorg.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X