Het mantelzorgcompliment

gelezen2
Op WMO Wijzer vond ik dit bericht:

“Mantelzorgers verlenen vaak langdurig en intensief hulp aan familie of vrienden die zorg nodig hebben. Vaak doen mensen dat uit liefde en betrokkenheid voor degene voor wie zij zorgen en zonder dat daar iets tegenover staat.

Tot 1 januari 2015 bestond er de landelijke regeling ‘Mantelzorgcompliment’. Degene die zorg ontving van een mantelzorger, kon voor zijn of haar mantelzorger een financiële bijdrage aanvragen bij de Sociale VerzekeringsBank (SVB). Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers.

Sinds 1 januari 2015 is de landelijke regeling voor de financiële waardering van mantelzorgers (het mantelzorgcompliment) vervallen. Sindsdien hebben gemeenten de taak om een regeling voor de waardering van mantelzorgers in hun gemeente te treffen. Op welke manier gemeenten deze blijk van waardering willen uiten, kunnen gemeenten zelf bepalen.
Waarderingsregeling voor mantelzorgers in de gemeente Beek

De gemeente Beek vindt het belangrijk om mantelzorgers te waarderen. Mantelzorgers worden vaak zwaar belast, doordat zij de zorg door een vrijwilliger of beroepskracht overnemen. Daarom heeft de gemeente Beek de “Tijdelijke regeling individuele mantelzorgwaardering gemeente Beek 2015” vastgesteld om mantelzorgers individueel te waarderen. In deze regeling staan de criteria genoemd om in 2015 in aanmerking te komen voor een individuele mantelzorgwaardering. Degene voor wie gezorgd wordt, kan zijn mantelzorger voordragen voor een mantelzorgcompliment ter hoogte van een eenmalig bedrag van € 100.
Dit bedrag is lager dan het bedrag dat het SVB voorheen uitbetaalde. Dit is te verklaren door het feit dat de gemeente Beek ervoor heeft gekozen om meer mantelzorgers in aanmerking te kunnen laten komen voor de regeling. De doelgroep is uitgebreid en tevens komen niet alleen bestaande cliënten, maar ook nieuwe cliënten in aanmerking voor de regeling. Gezien het beperkte budget dat de gemeente beschikbaar heeft voor het sociale domein, is een subsidieplafond geformuleerd. Hierbij is een reserve ingebouwd voor onvoorziene situaties.

In de loop van 2015 zal worden onderzocht op welke wijze de gemeente Beek mantelzorgers wil waarderen in 2016 en verder.”

bron: gemeente Beek

Marjolijn: Keigoeie actie van de gemeente Beek!  Niet dat je nou door dit bedrag een paar weken – zonder je als werkende mantelzorger met een gezin in allerlei bochten te hoeven wringen – zorgeloos en betaald aan je mantelzorgtaken had kunnen wijden. Maar een financieel compliment is natuurlijk altijd leuk en meegenomen. Als was het alleen maar om eens niet zelf voor de kosten van een ‘extraatje’ voor mijn vader op te hoeven draaien. Ik hoop dat veel gemeenten het voorbeeld van de gemeente Beek zullen volgen. En geld is altijd fijner dan een te goedbonnetje voor zaken, waar je door je extra zorgtaken toch geen tijd voor hebt! 

Sociaal ondernemer en initiatiefnemer Mantelzorgelijk.nl, ervaringsdeskundige, mantelzorgveteraan.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top