skip to Main Content

Het belang van duidelijke en heldere communicatie

Toevallig vielen we gisteren op Facebook middenin een livevideo van de NOS. Tweede Kamerleden werden door experts bijgepraat over het coronavirus. De commentaren van de lezers onder de live-video waren niet mis. Veel mensen lieten weten geen vertrouwen te hebben in de gegeven informatie en het coronabeleid in het algemeen.  Hoe komt het toch dat mensen zich niet meer in het beleid kunnen vinden? Wij denken persoonlijk dat het te maken heeft met het gemis aan duidelijke en heldere communicatie rondom het coronavirus. Dus geen gedraai maar duidelijke antwoorden op gestelde vragen. Velen zullen het met ons eens zijn als we zeggen dat het daar de afgelopen maanden op alle vlakken best aan ontbroken heeft.

De gevolgen van non communicatie

 Wat gebeurt er nou als het aan communicatie ontbreekt? Laten we bij de feiten over mantelzorgers aan het begin van de coronacrisis blijven. De crisis begon half maart. Er waren tot half mei/begin juni geen speciale maatregelen voor mensen die in een thuissituatie zorgden. Er werd voor de maatregel om zorginstellingen in lockdown te zetten geen overleg gepleegd met bewoners en familieleden. In persconferenties werd met geen woord over mantelzorgers gerept en op gerichte vragen en signalen aan het ministerie werd niet of nauwelijks gereageerd. Er was geen beleid voor de nut en noodzaak van testen in thuissituaties en beschermende middelen in thuissituaties en zorginstellingen.

Inmiddels weten we wat de gevolgen zijn: een hoop leed, angst, verdriet, eenzaamheid en overbelasting voor duizenden lotgenoten. Mantelzorgers werden genegeerd. Er was sprake van non communicatie. Als beleidsmakers alle schrijnende signalen van onze lotgenoten sneller tot zich genomen hadden en het beleid enigszins hadden aangepast, had veel leed echt voorkomen kunnen worden. Nu zijn de consequenties van de beslissing om niet te communiceren niet te overzien.

Goede communicatie

Ook voor mantelzorgers geldt dat goede communicatie van belang is om te kunnen zorgen voor je dierbare hoe jij dat wilt. Zeker als je na de coronacrisis al op je tandvlees loopt. Duidelijke communicatie heeft te maken met duiden of aanduiden. Dat betekent aanwijzen of richting wijzen, uitleggen of verklaren. Duiden kan ook een instructie of advies zijn waarbij je vertelt waarom en hoe iets plaats moet vinden.

Om een misverstand weg te nemen: duidelijkheid heeft absoluut niets te maken met harder praten of schreeuwen of grovere tekst in al die reacties onder dat bericht van de NOS waar ik aan het begin aan refereerde. Integendeel: dat helpt niet. Anderzijds heeft duidelijkheid wel te maken met een duidelijke stem. Duidelijk zijn in de communicatie betekent dat:

  • het helder is voor jou en voor de ander
  • de ander begrijpt wat je bedoelt: de boodschap is dus niet alleen begrijpelijk maar ook verstaanbaar
  • je boodschap is goed onderbouwd, voor één uitleg vatbaar en roept geen twijfel op
  • de ander weet waar hij aan toe is

Hoe duidelijk moet je zijn?

Communicatie gaat over zenden en ontvangen. Niet alleen de boodschap die je wilt afgeven is belangrijk, maar ook hoe het ontvangen wordt. De uitdaging is om hier geen ruis te laten ontstaan. De boodschap moet helder en eenduidig zijn. Je moet duidelijk zijn, bijvoorbeeld:

  • over de behoeften die je hebt
  • over de richting waar je naar toe wil
  • over verwachtingen
  • over grenzen en wensen
  • over je zienswijze (mening geven is een vorm van duidelijkheid verschaffen)

Onduidelijke en ineffectieve communicatie

Wie niet helder overbrengt wat hij/zij bedoelt, is ineffectief in de communicatie. Ook het steeds wijzigen van de inhoudelijke boodschap werkt verwarrend. Het gevolg is dat de ander je niet begrijpt, niet doet wat je van hem of haar wilt, niet aanvoelt wat je bedoelt etc. De reactie wordt dan vaak minder begripvol. En voor je het weet zit je met elkaar in een loop van onduidelijkheid en wordt er niet meer naar elkaar geluisterd. Uitingen van onduidelijke communicatie kun je bijvoorbeeld herkennen aan:

  • Communicatie vanuit een vorm van zelfbescherming zoals: sarcasme en cynisme
  • Je boodschap kracht proberen bij te zetten door: overdrijven, chargeren, veralgemeniseren, dramatiseren, aandikken of opsmuk
  • Afzwakken van de boodschap door: voorbij te gaan aan je gevoelens, afzwakwoorden te gebruiken of wollig taalgebruik te hanteren
  • Persoonlijke valkuilen zoals: te direct, te stellig of te bot

 

Kortom, duidelijkheid voorziet in een behoefte. Met een onduidelijk verhaal organiseer je je eigen onrust en onbegrip. Het is de hoogste tijd voor eerlijke, duidelijke en transparante communicatie. Door duidelijk te zijn voorzie je in de behoefte aan zekerheid. De ander weet waar hij/zij aan toe is en dat geeft vertrouwen. Niet alleen voor mantelzorgers maar ook voor al die mensen die zo boos reageerden onder dat bericht van de NOS van hierboven 😉

 

 

Marjolijn-Margreet

Marjolijn-Margreet

Margreet van der Voort en Marjolijn Bruurs zitten niet alleen met elkaar in het bestuur van Mantelzorgelijk maar zij delen ook heel veel dezelfde ideeën over alles wat te maken heeft met ouderen- en mantelzorg. Als zij in de media iets tegenkomen dat hen verheugt, verbaast of shockeert gaan ze samen op onderzoek uit. De één stapt op de bron af, de ander doet het inhoudelijk speurwerk en dan.... komen er dit soort columns uit. Vanaf nu zul je meer van dit schrijversduo tegenkomen op Mantelzorgelijk.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X