Handjehelpen #tip

Er komen steeds meer lokale initiatieven die ervoor zorgen dat mensen die langdurig mantelzorg verlenen worden ondersteund door inzet van vrijwilligers. Neem Handjehelpen waar ze geloven in een samenleving waar iedereen mee kan doen en waar mensen zich voor elkaar inzetten. Daarom ondersteunen zij mensen die dat niet vanzelfsprekend kunnen, want iedereen heeft af en toe een steuntje in de rug nodig. Dat doen zij door een passende koppeling te maken tussen mensen die wat extra hulp kunnen gebruiken en mensen die hun maatschappelijke betrokkenheid willen omzetten in daden. Zij zijn ervan overtuigd dat hulpvragers, vrijwilligers en stagiairs zo elkaar kunnen versterken en extra kansen kunnen bieden om zinvol te participeren in de samenleving.

Handjehelpen zorgt voor de juiste match tussen een hulpvrager en een vrijwilliger of stagiaire. Het uitgangspunt is altijd de behoefte van de hulpvrager.

Talloze kinderen en volwassenen

 • met een lichamelijke, verstandelijke of sociale beperking,
 • een chronische ziekte of psychische stoornis, of
 • met gedrag dat om extra zorg en aandacht vraagt –
 • en hun mantelzorgers

worden inmiddels op deze manier praktisch ondersteund. Een mooi initiatief, vinden wij.

Voorbeelden van projecten van Handjehelpen die mantelzorgers moeten ontlasten zijn:

 • NACHTVRIJWILLIGERS (Utrechtse Heuvelrug)
  Mantelzorger zijn van iemand met dementie is erg zwaar, omdat deze vaak wordt gestoord in haar slaap. Om de mantelzorger te ontlasten start Handjehelpen het project: Nachtvrijwilligers. Handjehelpen gaat in Utrechtse Heuvelrug vrijwilligers inzetten die `s nachts een oogje in het zeil houden in het huis van de persoon met dementie. De vrijwilliger knoopt een praatje aan wanneer hij of zij uit bed stapt, helpt met het toiletbezoek en is alert op spookgedrag. Op deze manier kan de mantelzorger even goed een nachtje bijtanken.
 • THUISOPVANG (Stichtse Vecht)
  Hoog opgeleide jong dementerenden en hoogopgeleide mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel willen vaak niet naar de dagopvang, omdat het aanbod niet aansluit bij hun behoeften. Door de inzet van vrijwilligers en stagiaires kunnen groepen hoog opgeleide dementerenden of mensen met NAH regelmatig bij elkaar komen in een van de woningen of in een buurthuis. Daar worden activiteiten ondernomen die de doelgroep aanspreken. De mantelzorgers worden op deze manier ontlast.
 • MAATJES VOOR MENSEN MET NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL (NAH)
  (alle gemeenten)
  Als gevolg van hersenletsel vergt deze groep hulpvragers veel zorg. Dit wordt voor vrijwillige inzet vaak als te moeilijk bestempeld. Dankzij intensieve begeleiding en training kan Handjehelpen vrijwilligers leveren, die goed op hun taak zijn voorbereid. Hierdoor durven de mantelzorgers hun partner met een gerust hart aan de vrijwilliger over te laten. Dit biedt de mantelzorger vaak net dat steuntje in de rug om hun te taak te kunnen blijven uitvoeren!voor meer projecten kun je terecht op de website van Handjehelpen

Iedereen is welkom om zich aan te melden met een hulpvraag of als vrijwilliger. Een telefoontje is genoeg om een intakegesprek te krijgen, een indicatiestelling is niet nodig. Handjehelpen is laagdrempelig. ‘Gewoon doen’ is hun motto.

Handjehelpen is opgericht in 1979 door een aantal ouders van een kind met een beperking. Dit initiatief is uitgegroeid tot een professionele organisatie met 27 medewerkers. In 2015 werd door meer dan 1500 vrijwilligers en stagiaires meer dan 122.000 uur hulp geboden. Handjehelpen is actief in bijna de hele provincie Utrecht en de gemeente Weesp.

Handjehelpen wordt gefinancierd door de gemeenten waarin zij actief is. Daarnaast krijgen zij regelmatig ondersteuning vanuit fondsen en het bedrijfsleven. Als hulpvrager betaal je zelf ook een kleine bijdrage.

 

handjehelpen

 

is sociaal ondernemer, netwerkbouwer, storyteller, echtgenote, moeder en zij was ruim 8 jaar een zeer gedreven en ervaren mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Eerst in de thuissituatie en later in het verpleeghuis. Tevens is zij de bedenker en het creatieve brein van Mantelzorgelijk.nl en voorzitter van Stichting Mantelzorgelijk.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back To Top