GOUDMantel–project van start!

Tijdens de zorg voor hun naasten met dementie doen mantelzorgers veel kennis en ervaring op: zij lopen tegen problemen aan en vinden hier creatieve oplossingen voor. Met het GOUDMantel project (Gebruik van Oudmantelzorgervaring voor betere dementiezorg thuis) willen we ervaringen van oud-mantelzorgers beschikbaar maken om andere mantelzorgers te ondersteunen.

Mantelzorgers van mensen met dementie zijn vaak zwaar belast. Zij hebben het gevoel er alleen voor te staan in de zorg en hebben behoefte aan informatie en praktische adviezen. Oud-mantelzorgers hebben, na het overlijden van hun dierbare, een schat aan kennis opgedaan tijdens de zorg. Maar na het overlijden van hun naaste blijft deze kennis vaak onbenut.

In dit project willen we deze waardevolle kennis en ervaringen van oud-mantelzorgers delen met andere mantelzorgers, als aanvulling op de professionele zorg. Oud- mantelzorgers kunnen mantelzorgers van nu helpen bij (h)erkenning en het oplossen van alledaagse problemen. Voor de oud-mantelzorger kan het actief delen van kennis en ervaring waardevol zijn.

Opzet van het project

In dit project gaan we na of mantelzorgers en oud-mantelzorgers ervaringen willen delen, over welke onderwerpen en in welke vorm zij dit willen. In juni – augustus 2016 zetten we een online- vragenlijst uit onder 300 mantelzorgers en 50 oud-mantelzorgers om hun wensen na te gaan, aangevuld met 10-15 interviews.

In september – december 2016 ontwikkelen we, samen met de Radboudumc Mantelzorger-Academie, met mantelzorgers en oud-mantelzorgers, een methode om hun ervaringen te delen en deze te evalueren.
In 2017 wordt de methode ingezet in 2 regio’s (Nijmegen en Maasgouw) en evalueren we wat de ervaringen zijn van (oud)mantelzorgers met het uitwisselen van kennis en ervaringen, of er verbeterpunten zijn en wat de meerwaarde is.

Het project duurt tot maart 2018. Als de methode succesvol is,komt deze landelijk beschikbaar voor (oud)mantelzorgers van mensen met dementie of van andere aandoeningen.

Onderzoeksvragen

In dit project beantwoorden we de volgende vragen:

  • –  Hebben mantelzorgers behoefte aan ondersteuning via ervaringen van andere mantelzorgers?Willen oud-mantelzorgers ervaring delen en de rol als ervaringsdeskundige hebben?
  • –  Waaraan is behoefte (bijv. welke informatie) en wanneer in het ziekteproces?
  • –  In welke vorm? Individueel of binnen een groep? Via eenmalig of herhaald contact? Direct contactof op afstand via de telefoon of computer? Hoe kunnen we aansluiten bij al bestaande lokale initiatieven etc.

    Doet u ook mee?

    Wilt u als ‘ervaringsdeskundige’ uw kennis en ervaringen delen met andere mantelzorgers? Of wilt u meer informatie over dit project en ons adviseren over de concrete invulling van het project? Neem dan contact op met het onderzoeksteam via Jose.Peeters@radboudumc.nl of via telefoonnummer 024-3619807.

    Dit project wordt mogelijk gemaakt door subsidie van het DeltaPlan Dementie, Programma Memorabel van ZonMw en van Alzheimer Nederland in het kader van het PGGM Stimuleringsfonds.

Avatar foto

Sociaal ondernemer en initiatiefnemer Mantelzorgelijk.nl, ervaringsdeskundige, mantelzorgveteraan.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top