Gevolgen van Mantelzorg – secundaire druk

Vandaag in de serie Gevolgen van Mantelzorg blog ik over een vaak onderbelicht probleem: Secundaire druk.

De secundaire druk bij mantelzorg kan verschillende vormen aannemen en voortkomen uit diverse bronnen. Een belangrijke vorm van secundaire druk is de fysieke belasting die mantelzorgers ervaren. Vaak zijn de zorgbehoevende dierbaren beperkt in hun mobiliteit en hebben ze hulp nodig bij dagelijkse activiteiten zoals wassen, aankleden en eten. Mantelzorgers zijn constant bezig met het tillen en ondersteunen van hun naasten, wat kan leiden tot lichamelijke klachten en vermoeidheid. Deze fysieke belasting kan een grote tol eisen van mantelzorgers en hun eigen gezondheid negatief beïnvloeden.

Daarnaast ervaren mantelzorgers vaak een gebrek aan tijd voor zichzelf. De constante zorg en ondersteuning die zij bieden, kan ervoor zorgen dat ze hun eigen behoeften en verlangens op de achtergrond plaatsen. Ze hebben vaak weinig tijd om te ontspannen, sociale activiteiten te ondernemen of zelfs maar een moment voor zichzelf te hebben. Dit gebrek aan tijd en ruimte voor zelfzorg kan leiden tot gevoelens van frustratie, isolatie en een verhoogd risico op burn-out.

Daarnaast kan de secundaire druk bij mantelzorg ook voortkomen uit de emotionele impact van de zorgtaak. Mantelzorgers zijn vaak nauw betrokken bij hun naasten en zien hen worstelen met gezondheidsproblemen of achteruitgang. Dit kan leiden tot gevoelens van verdriet, rouw en angst. Mantelzorgers dragen niet alleen de verantwoordelijkheid voor de fysieke zorg, maar ook voor het emotionele welzijn van hun naasten. Dit kan een zware last zijn en kan leiden tot emotionele uitputting en een hoge mate van stress.

De secundaire druk bij mantelzorg is een realiteit die echt heel vaak over het hoofd wordt gezien. (Want: ‘Je doet dat toch gewoon even?” ) Mantelzorgers worden niet alleen geconfronteerd met de directe zorgtaken, maar ook met financiële, fysieke, emotionele en tijdsdruk. Het is van groot belang dat er meer erkenning en ondersteuning komt voor mantelzorgers, zodat zij beter kunnen omgaan met deze secundaire druk. Dit kan onder andere worden bereikt door het bieden van financiële compensatie, het verstrekken van fysieke ondersteuning en het creëren van een sociaal netwerk waarin mantelzorgers elkaar kunnen ondersteunen. Daarnaast is het essentieel dat mantelzorgers de ruimte krijgen om voor zichzelf te zorgen en tijd te nemen voor ontspanning en persoonlijke behoeften. Door de secundaire druk bij mantelzorg aan te pakken, kunnen we ervoor zorgen dat mantelzorgers hun waardevolle zorgtaken kunnen blijven vervullen, zonder dat zij daarbij overbelast raken.

Avatar foto

Sociaal ondernemer en initiatiefnemer Mantelzorgelijk.nl, ervaringsdeskundige, mantelzorgveteraan.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top