Genderongelijkheid bij Mantelzorg

Ik weet niet hoe jouw situatie is of ooit was, maar in ons gezin mantelzorgden de dochters veel en veel meer dan de zonen. Vreemd toch, hoe snel broers in Nederland meteen naar hun zussen kijken als het vraagstuk mantelzorg voor ouders op tafel komt? Zijn de banen, de sociale levens en de gezinnen van broers belangrijker dan die van hun zussen?

Eerlijk? Ik heb me daar in de zorg voor mijn vader énorm aan geïrriteerd. Niet dat me dat iets hielp, maar ik vond het echt heel oneerlijk, egoïstisch en bij tijd en wijlen ook best zorgelijk. Lang dacht ik dat dit alleen binnen onze familie speelde. Inmiddels weet ik dat ons gezin daarin niet uniek was. Er is maatschappelijk gezien zelfs een groeiende bezorgdheid over de ongelijke verdeling van deze zorgtaken tussen dochters en zonen. In dit blog schrijf ik over de mogelijke gevolgen van deze genderongelijkheid bij mantelzorg en werp ik een kritische blik op de impact ervan op individuen, gezinnen en de samenleving als geheel.

De ongelijke verdeling van mantelzorgtaken tussen dochters en zonen heeft verschillende gevolgen die diep geworteld zijn in maatschappelijke en culturele normen. Ten eerste heeft het invloed op de carrièremogelijkheden van vrouwen. Doordat dochters vaker de mantelzorg op zich nemen, worden zij belemmerd in hun professionele groei en kunnen zij moeilijk een evenwicht vinden tussen werk en zorgverantwoordelijkheden. Dit draagt bij aan de genderkloof op de arbeidsmarkt en versterkt de bestaande ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Een ander belangrijk gevolg van de ongelijke verdeling van mantelzorgtaken is de verstoring van familiaire relaties. Doordat dochters meer verantwoordelijkheid dragen, kan er een gevoel van onrechtvaardigheid ontstaan binnen het gezin. Dit kan leiden tot spanningen tussen broers en zussen, evenals tussen ouders en kinderen. Bovendien kan het de genderrollen versterken en stereotypen in stand houden, waarbij vrouwen als vanzelfsprekend de zorgende rol op zich nemen en mannen als kostwinners worden gezien.

Mijn conclusie:

De ongelijke verdeling van mantelzorgtaken tussen dochters en zonen heeft verstrekkende gevolgen voor individuen, gezinnen en de samenleving als geheel. Het belemmert bijvoorbeeld de carrièremogelijkheden en bestaanszekerheid van vrouwen, het heeft negatieve effecten op de gezondheid en het welzijn van zorgverleners en verstoort familiaire relaties. Het is van essentieel belang dat we streven naar een meer evenwichtige verdeling van mantelzorgtaken, waarbij gendergelijkheid wordt bevorderd en zorgverantwoordelijkheden eerlijk worden verdeeld. Alleen door deze ongelijkheid aan te pakken, kunnen we bouwen aan een rechtvaardigere en inclusievere samenleving waarin zorg en verantwoordelijkheid gelijk verdeeld worden, ongeacht het geslacht.

Avatar foto

Sociaal ondernemer en initiatiefnemer Mantelzorgelijk.nl, ervaringsdeskundige, mantelzorgveteraan.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top