Gemeentes zien problemen in de #jeugdzorg zelf ook wel: “De rek is eruit”

Jonge-mantelzorgersOnderstaand artikel, geschreven door Jurrien Holthuis, vonden we op de website gemeente.nu. Hier zijn gemeenteambtenaren onder elkaar, zullen we maar zeggen. En de gemeenten geven zelf aan aan dat de financiële rek er uit is, bij de invoering van de nieuwe manier van werken zijn grote ongelijkheden ontstaan. Deze zorg deelt Jeugdzorg Nederland.

“Er is tijdens de transitie veel gedaan maar er is ook nog veel te doen,” stelt de organisatie. Er zijn grote verschillen tussen regio’s en gemeenten, en dat is ook niet verwonderlijk, volgens Jeugdzorg, bij een decentralisatie met veel beleidsvrijheid voor gemeenten.

Transitie naar transformatie
“Het eerste jaar van de decentralisatie is er vooral heel veel gebeurd op het terrein van de transitie, de komende tijd moet er meer gebeuren op het terrein van de transformatie. Maar ook wat betreft de transitie zijn er nog zaken die (beter) geregeld moeten worden. De decentralisatie van de jeugdzorg was een enorm grote en complexe opgave. Er is heel veel goed gegaan, maar er zijn ook nog een aantal forse en urgente inregelvraagstukken die om een snelle oplossing vragen.”

De decentralisatie maakt het volgens Jeugdzorg op termijn mogelijk de jeugdhulp beter en goedkoper te organiseren: “De bezuinigingen meteen aan het begin van het decentralisatietraject komen echter te snel”.

Regionale samenwerking moet beter
Met name op plekken waar de (boven)regionale samenwerking moeizaam of minder eendrachtig verloopt, zijn de problemen groot. Jeugdzorg noemt hierbij de kwetsbaarheid van  Jeugdbescherming / Gecertificeerde Instellingen (voormalige Bureaus Jeugdzorg), maar ook  zorgaanbieders die juist afhankelijk zijn van bovenregionale financiering en samenwerking. Jeugdzorg wil hier snel een slag maken, om te voorkomen dat dit specialistische aanbod sneuvelt. “De VNG en betrokken branches zijn hierover in gesprek, maar gemeenten moeten deze (boven)regionale samenwerking nu op korte termijn goed regelen, anders doen zich aanzienlijke risico’s voor.”

Administratieve standaarden
Daarnaast wijzen ze op een aantal zeer praktische knelpunten rond inkoop, verantwoording en administratieve lasten. “Doordat gemeenten en regio’s allemaal hun eigen eisen stellen, hebben de jeugdzorgorganisaties hun handen vol aan de specifieke verantwoording aan de afzonderlijke gemeenten. De administratieve lasten lopen hard op, terwijl iedereen het er over eens is dat dit geld beter in de zorg voor kinderen gestoken kan worden. Er zijn stappen gezet om zaken te vereenvoudigen en te standaardiseren, maar nu komt het er op aan dat alle gemeenten deze standaarden ook gaan gebruiken.”

Bron: gemeente.nl, artikel geschreven door Jurrien Holthuis

is journalist, netwerkbouwer, trainer en vertaler. Zij werkt in Nederland en Duitsland op het gebied van media, politiek en zorg.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back To Top