Gemeenten minder geld voor jeugdzorg en de Wmo

gelezen2Het ministerie van VWS dreigt gemeenten minder geld te geven voor jeugdzorg en de Wmo. De VNG (vereniging van Nederlandse gemeenten) laat in een brief aan haar leden weten hier zeer ontstemd over te zijn en spreekt van onbehoorlijk bestuur, aldus een artikel op WMO wijzer.

Het zou in 2015 gaan om een korting van 145 miljoen euro op het budget voor de Wmo en 125 miljoen euro op het budget voor zorg in het kader van de Jeugdwet. In 2018 kan de korting op het macrobudget volgens de VNG voor de Wmo tot 300 miljoen en voor de jeugdzorg tot 135 miljoen euro oplopen.

De aanleiding zijn de nieuwste cijfers van de Nza (Nederlandse zorgautoriteit, waaruit blijkt dat de rijksoverheid in 2014 minder dan gepland is uitgegeven aan de Wmo en jeugdzorg, maar meer aan de zorg voor mensen die vorig jaar nog onder de AWBZ vielen en nu onder de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Een van de oorzaken van de grotere uitgaven voor AWBZ cliënten in 2014 is volgens de rijksoverheid dat mensen niet zo vaak langer thuis zijn blijven wonen dan verwacht.

De hoogte van het macrobudget Jeugd en Wmo voor 2015 is gebaseerd op de uitgaven hiervoor in 2013. Volgens de VNG probeert de Rijksoverheid hun budgettaire problemen met de uitvoering van de Wlz bij de gemeenten over de schutting te gooien. “Nu ziet het kabinet op basis van de nieuwe Nza-cijfers over 2014 dat in dat jaar minder geld is uitgegeven dan begroot aan AWBZ-doelgroepen die per 2015 onder de Jeugdwet en de Wmo vallen. En dat er in 2014 meer is uitgegeven aan de Wlz- doelgroep. Als een van de oorzaken noemt het Rijk het feit dat mensen gemiddeld genomen minder langer thuis zijn blijven wonen dan verwacht. Op de Wlz heeft het kabinet dan ook een budgettair probleem. Het kabinet lijkt dit probleem te willen oplossen door de gemeentelijke macrobudgetten voor Jeugd en Wmo te korten met 125 miljoen euro voor Jeugd en 145 miljoen euro voor Wmo in 2015.”, aldus de VNG in haar ledenbrief.

De VNG pleit voor rust en stabiliteit voor burgers en gemeenten aangaande de decentralisaties en bijbehorende budgetten en roept Staatssecretaris Van Rijn van VWS op de continuïteit van zorg te waarborgen. “Burgers en gemeenten hebben behoefte aan rust en stabiliteit. Dat bereik je niet door na amper drie maanden na het van kracht worden van de decentralisaties in een lopend jaar de budgetten te verkleinen. Gemeenten hebben voor 2015 contracten getekend, om zorgcontinuïteit te garanderen voor cliënten. We vragen de staatssecretaris ook zijn verantwoordelijkheid te nemen voor de continuïteit van zorg.” aldus de VNG.

Een woordvoerder van Staatssecretaris Van Rijn spreekt de berichten van de VNG tegen. Er is bij het ministerie van VWS op geen enkel terrein sprake van bezuinigingsplannen, zo laat hij weten bij Omroep Gelderland. Volgens de woordvoerder is het op dit moment nog niet duidelijk of er in 2015 tekorten zijn en is de VNG te voorbarig met haar conclusies.
Woordvoerder Asha Khoenkhoen van de VNG is verbaast over de reactie van het ministerie. Volgens haar is over de kwestie al drie keer overleg gepleegd met het ministerie van Binnenlandse Zaken, Financiën en met staatssecretaris Van Rijn. Er is daarbij volgens haar uitgebreid gesproken over de financiële problemen en de aanpak daarvan.

De VNG gaat ook een brief aan het kabinet sturen om aandacht te vragen voor de kwestie rondom de macrobudgetten voor de Wmo en jeugdzorg. Als dat nou maar goed komt!

Avatar foto

Sociaal ondernemer en initiatiefnemer Mantelzorgelijk.nl, ervaringsdeskundige, mantelzorgveteraan.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top