Gemeenten houden 1,2 miljard aan zorggeld op de plank #wmo #jeugdzorg

Gemeenten hielden in 2015 samen bijna 1,2 miljard euro over voor taken voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag op basis van opgaven van gemeenten. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wil nader onderzoek naar het geld dat vorig jaar op de plank bleef liggen.

Dat zo veel zorggeld blijft liggen is opmerkelijk, omdat vorig jaar een recordaantal rechtszaken werd aangespannen door mensen die het niet eens waren met de zorg die ze van hun gemeente kregen. In het merendeel van de zaken gaf de rechter de klagers gelijk. Gemeenten gebruikten vaak als argument dat zij onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) minder geld te verdelen hebben, maar de rechter vond dat maatwerk altijd vereist is.

Ook in de jeugdzorg hebben gemeenten de touwtjes aangetrokken. Dat leidde er onder meer toe dat in veel regio’s het geld voor de jeugdpsychiatrie afgelopen zomer al op was. Duizenden kinderen en hun ouders kregen sindsdien te horen dat zij tot 2017 moeten wachten op behandeling van bijvoorbeeld een angststoornis of autisme. Ook hier oordeelde de rechter dat geld de toegang tot jeugdzorg niet mag belemmeren.

Bij verantwoordelijk staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) roept het overschot vragen op waarover hij snel wil overleggen met de gemeenten. ”In ieder geval werpt dit een totaal ander licht op de signalen van sommige gemeenten die denken dat ze geld tekort komen voor Wmo en Jeugd. Daarmee voeren we voortaan een ander gesprek”, aldus Van Rijn in een verklaring. Volgens hem moet nu na alle aandacht voor geld de kwaliteit van de zorg bovenaan de agenda staan.

De gemeenten zijn sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de jeugdzorg en de WMO, de pot waaruit onder meer woningaanpassingen, begeleiding of hulp in het huishouden worden betaald. Bij die overheveling boekte het Rijk een stevige bezuiniging in.

Veel gemeenten besloten daarna te korten op onder meer huishoudelijke hulp. Zij deden dat zo rigoureus, dat de NOS en Binnenlands Bestuur eerder dit jaar al berekenden dat zij ten minste 310 miljoen euro onbesteed lieten. Dat cijfer was gebaseerd op onderzoek onder een derde van de gemeenten.

”De ene gemeente houdt geld over, de andere kampt met tekorten. Een nadere analyse is wenselijk”, stelt VNG maandag. De koepelorganisatie wijst er ook op dat het bedrag dat vorig jaar niet is uitgegeven niet verloren gaat, maar wordt gereserveerd voor dit jaar en later. ”Gemeenten hebben terughoudend begroot, en terecht. Lange tijd was er onduidelijkheid over het budget en de aantallen cliënten.”

Aan maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg waren gemeenten 12,7 miljard euro kwijt, zodat ze bijna 1,2 miljard overhielden. Van de 13,8 miljard ging 5,6 miljard euro naar maatschappelijke ondersteuning, terwijl 3,1 miljard euro was bestemd voor jeugdzorg. Er is 4 miljard euro besteed aan algemene voorzieningen en persoonsgebonden budgetten (pgb’s).

Voor de uitvoering van taken voor werk en inkomen ontvingen gemeenten in 2015 ruim 11,3 miljard euro, 400 miljoen euro minder dan er werd uitgegeven. Het budget voor deze taken kwam bijna volledig van het Rijk.

Bron: ANP

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top