Gemeente Zwolle gaat mantelzorgers dementie ‘s nachts ondersteunen

De gemeente Zwolle wil dit jaar starten met een proef waarbij mantelzorgers van mensen met dementie extra worden ondersteund. Deze patiënten kunnen ‘s nachts onrustig zijn of het dag- en nachtritme omdraaien.Mantelzorgers van deze groep lopen daarom een groot risico op overbelasting, aldus de gemeente. Zwolle stelt nu een bedrag van 70.000 euro beschikbaar voor een onderzoek om deze mantelzorgers ‘s nachts te ontlasten.
Na een jaar moet duidelijk worden of de proef met het bedrag kan worden voortgezet. Het aantal mensen met dementie stijgt flink de komende jaren. Volgens Alzheimer Nederland stijgt het aantal mensen met dementie in Zwolle van 1.700 in 2015 naar 3.500 in 2040.

Nieuwe proef
De proef is één van de uitkomsten van de gesprekken die de gemeente heeft gevoerd met de mantelzorgadviesraad, GGZ-organisaties, ouderenzorginstellingen en het steunpunt mantelzorg. In totaal trekt Zwolle dit jaar bijna twee ton uit voor aanvullende maatregelen voor mantelzorg. Het geld gaat naast de nieuwe proef naar andere projecten die de verzorgers van familieleden, vrienden of buren moeten ontlasten. Zo moet het steunpunt mantelzorg ook buiten kantooruren telefonisch bereikbaar worden, en wordt er geld gestoken in onderzoek naar het helpen van mantelzorgers met een slechte gezondheid. Ook stelt de gemeente tienduizend euro beschikbaar voor nieuwe ideeën van mantelzorgers zelf, en nog eens tienduizend voor kinderen van zes tot twaalf jaar met een mantelzorgtaak.

De individuele waardering waarop mantelzorgers aanspraak kunnen maken wordt niet verhoogd. Deze blijft vaststaan op 75 euro per persoon, uitbetaald in cadeaubonnen. De gemeente ziet geen noodzaak om dit bedrag te verhogen.

Bron: De Stentor

is journalist, netwerkbouwer, trainer en vertaler. Zij werkt in Nederland en Duitsland op het gebied van media, politiek en zorg.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top