Gemeente ‘verdient’ 9 miljoen op Wmo-gelden

wmoEen nieuwe en harde klap voor alle Wmo-cliënten uit de gemeente Veenendaal, oordeelt voorzitter Cees van Hal van het Wmo-forum. De gemeente ontvangt van de rijksoverheid geld voor zorgvoorzieningen, maar houdt er ieder jaar fors op over. De gemeente houdt vol dat iedere Veenendaler de zorg krijgt die hij verdient, maar het forum is daar niet van overtuigd.

Zorggeld dient in ieder geval aan de zorg te worden uitgegeven en niet in de algemene reserve te verdwijnen. ,,Werd begin dit jaar het Wmo-overschot nog geraamd op 1,5 miljoen euro, nu is duidelijk geworden dat dit overschot verdrievoudigd is, namelijk 4,5 miljoen euro. Samen met het overschot vorig jaar, dat ook al 4,5 miljoen euro bedroeg, ontstaat er in twee jaar tijd een berg overgebleven Wmo-gelden van negen miljoen euro. Dat is uitermate schrijnend en staat in schril contrast met de veel te hoge eigen bijdrage die Wmo-cliënten sinds vorig jaar zelf betalen. Er zijn groepen cliënten die deze eigen bijdrage tot honderden euro’s per vier weken zagen oplopen”, aldus Van Hal.

Hij vindt dat het niet anders kan dan dat het college zich verplicht gaat voelen minstens de helft van de eigen bijdrage over vorig en dit jaar aan de Wmo-cliënten terug te betalen. ,,Hiervoor ligt genoeg geld op de plank.” Het forum voelt zich gesteund door het kabinet. Daags na Prinsjesdag heeft staatssecretaris Van Rijn in interviews erkent dat gemeenten te weinig doen om de hoge zorgkosten voor mensen met een beperking te compenseren, terwijl ze daar wel geld van de rijksoverheid voor hebben gekregen.

Eerder dit jaar heeft het Wmo-forum op basis van eigen berekeningen al vastgesteld dat het overschot dit jaar wederom 4,5 miljoen euro zou bedragen. ,,Als vrijwilligers binnen het forum dit kunnen berekenen, hoe kan het dan dat de gemeente een beduidend lager overschot raamt, dat nu fors moet worden bijgesteld”, vraagt Van Hal. Het forum heeft recent een voorstel bij het college ingediend dat gebaseerd was op het geraamde overschot van 1,5 miljoen euro. Het gaat zich nu beraden op aanpassing van dit advies. ,,Het nu geraamde overschot geeft daar aanleiding toe.” Verlaging van het marginale tarief dat door het CAK voor de berekening van de eigen bijdrage wordt toegepast, stelt het forum voor. Het maximale tarief bedraagt 15 procent. Het college wil dit verlagen naar acht procent. Volgens het forum kan dit verder naar beneden worden bijgesteld, terwijl een compensatie voor de hoge eigen bijdrage vorig en dit jaar aan Wmo-cliënten moet worden gegeven.

Dit artikel van Gerard van Wijk stond  op veendaalsekrant.nl

Avatar foto

Sociaal ondernemer en initiatiefnemer Mantelzorgelijk.nl, ervaringsdeskundige, mantelzorgveteraan.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top