skip to Main Content

Gemeente Amstelveen spoort jonge mantelzorgers op

th-3Om meer inzicht te krijgen in wie nou precies de jonge mantelzorgers zijn , hun problemen te leren kennen en hen waar mogelijk te helpen zijn de Gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Haarlemmermeer samen een project begonnen. De provincie legt daarvoor € 85.000 op tafel. Jongeren die voor hun ouders of een ander gezinslid moeten zorgen, komen vaak aan dingen niet toe die voor leeftijdgenoten heel gewoon zijn. Zoals: sporten, uitgaan of afspreken met vrienden. Dit kan leiden tot overbelasting, maar ook tot klachten op latere leeftijd, is de redenering van de gemeenten. ( bron: Gemeente Amstelveen)

Landelijk onderzoek (Nivel, Quick scan Opgroeien met zorg, 2008) lijkt dat te staven. Met een ziek gezinslid opgroeiende jongeren ondervinden daar vaak negatieve gevolgen van. Meest genoemd zijn sociaal-emotionele problemen, zoals een verhoogde kans op depressie. Ook minder sociale activiteiten en gevolgen voor het functioneren van het gezin en het gevaar van sociale uitsluiting komen voor. Er worden overigens ook positieve kanten gevonden, zoals het leren van praktische vaardigheden en zelfstandigheid.

Volgens de gemeenten bestaat er op lokaal niveau onvoldoende zicht op de omvang en aard van de problematiek en de vereiste steun. Geschat wordt dat één op de tien jongeren onder de 18 jaar mu mantelzorger is. In de vier gemeenten samen wonen in totaal ongeveer 23.417 jongeren tussen de 12 en 18 jaar (cijfers 2014). Dus zouden er ongeveer 2.000 jonge mantelzorgers moeten zijn.

Mantelzorg&Meer, een  steunpunt voor mantelzorgers, gaat de komende twee jaar het project uitvoeren. Daarna moeten jonge mantelzorgers en bereikbaar zijn voor de lokale overheden, die dan hun probleem moeten kennen, weten wat zij moeten doen om hen te helpen en een passend aanbod daartoe kunnen bieden. Ook is het de bedoeling dat jonge mantelzorgers betrokken raken bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid.

Geschat wordt dat momenteel 1 op de 10 jongeren onder de 18 jaar mantelzorger is voor een langdurig ziek of gehandicapt gezinslid. En omdat de overheid de ‘zelfredzaamheid’ tegenwoordig hoog in het vaandel heeft en het liefst alles door vrijwilligers laat opknappen, neemt hun aantal de komende jaren vermoedelijk alleen maar toe.

Gemeente Amstelveen en Steunpunt Mantelzorg&Meer zeggen plannen te hebben ontwikkeld om jonge mantelzorgers te kunnen ondersteunen. Zo moeten de WMO consulenten van de gemeente ‘alert zijn’ op de aanwezigheid van jonge mantelzorgers. De gemeente wil verder dat bij de indicatiestelling voor hulp in het huishouden de hulp van een jongere in een gezin niet of beperkt meetelt. Wat dat concreet inhoudt is nog onduidelijk, maar de gemeente denkt op die manier te kunnen voorkomen dat jonge mantelzorgers te zwaar worden belast.

 

Marjolijn Bruurs

Marjolijn Bruurs

is ondernemer, netwerkbouwer, storyteller, echtgenote, moeder en zij was tot voor kort een zeer gedreven en ervaren mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Eerst in de thuissituatie en later in het verpleeghuis. Tevens is zij de bedenker en het creatieve brein van Mantelzorgelijk.nl en voorzitter van Stichting Mantelzorgelijk.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X