Gelezen: Studenten in de knel door mantelzorg

gelezen2De zorg voor familieleden valt studerende mantelzorgers zó zwaar dat veel van hen kampen met studievertraging of zelfs uitval en angst- en depressieklachten, blijkt uit cijfers in handen van RTL Nieuws.

Uit onderzoek van zowel de Universiteit van Amsterdam als hogeschool Windesheim blijkt dat één op de zes studenten mantelzorger is en daardoor in de problemen komt. Bijna de helft van de mantelzorgende studenten heeft psychische klachten zoals angst, somberheid en depressie.

Een op de vijf studenten die voor een familielid zorgt heeft een half jaar of meer studievertraging en ruim 20 procent van de mantelzorgende studenten overweegt te stoppen met studeren. Studenten die niet aan mantelzorg doen, hebben duidelijk minder klachten, minder studievertraging en zijn ook minder snel geneigd te stoppen met de opleiding blijkt uit het onderzoek.

‘Aantal zal alleen maar stijgen’
Hoewel het onderzoek gedaan is op twee instellingen, zegt onderzoeker Jolien Dopmeijer dat het aantal studenten dat in de problemen komt door de combinatie van studie en mantelzorg landelijk niet veel zal afwijken. Het aantal studenten met klachten zal volgens haar alleen nog maar verder stijgen omdat er steeds meer mantelzorgers zijn.

Dat komt door het kabinetsbeleid waarin steeds zorgtaken zijn overgeheveld van zorgverleners naar de familie. Door ‘de transitie van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij’ liggen steeds meer zorgtaken bij de familie, voordat professionals worden ingeschakeld. In 2013 was 12 procent van alle volwassenen mantelzorger, blijkt uit cijfers van het Centraal Planbureau, ruim 4 procent daarvan was tussen de 19 en 30 jaar oud.

‘Bal ligt bij studenten’
Koepelorganisaties Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) vinden dat er genoeg regelingen zijn waar studenten gebruik van kunnen maken, alleen moeten ze het dan wel bespreekbaar maken: “Zij alleen kunnen vroegtijdig problemen signaleren. Zonder informatie van een mogelijke problematische thuissituatie kan geen actie worden ondernomen”, laat een woordvoerster weten.

rtl

Dopmeijer vraagt zich af of dat genoeg is, omdat veel studenten zich te veel schamen om hulp te zoeken. “Het huidige studieklimaat is vooral gericht op ambitie en tijdig afstuderen”, zegt ze en dat zet een rem op het zoeken van hulp, wat weer studievertraging tot gevolg kan hebben.

‘Behandel mantelzorgende studenten als topsporters’
De onderzoekster pleit voor eenzelfde zorg regeling als voor studerende topsporters: “Die kunnen hun onder onderwijsprogramma aanpassen, tentamens op een ander moment doen en langer over hun studie doen. Het zou heel mooi zijn als dat voor mantelzorgers ook zou gelden.”

Minister Bussemaker presenteerde gisteren een plan om studenten te laten betalen per behaald studiepunt. Op die manier wil ze studenten in staat stellen hun studie te onderbreken of op een laag pitje te zetten, bijvoorbeeld voor een medezeggenschapsfunctie of het zorgen voor een ziek familielid. Nu betalen studenten nog per jaar collegegeld, ongeacht het aantal vakken dat ze volgen.

bron: RTL Nieuws

is sociaal ondernemer, netwerkbouwer, storyteller, echtgenote, moeder en zij was ruim 8 jaar een zeer gedreven en ervaren mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Eerst in de thuissituatie en later in het verpleeghuis. Tevens is zij de bedenker en het creatieve brein van Mantelzorgelijk.nl en voorzitter van Stichting Mantelzorgelijk.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top