Gelezen: Rijksoverheid start proef vrijwillig delen van verlof

gelezen2Op de website van de Rijksoverheid las ik het volgende artikel:

Werknemers bij het Rijk kunnen bij wijze van proef bovenwettelijke verlofdagen met collega’s gaan delen. Op die manier kunnen mensen die bovenwettelijke verlofdagen over hebben hun collega’s helpen die tijd nodig hebben voor bijvoorbeeld mantelzorg. Dat maakte minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vandaag bekend bij de Libelle Zomerweek.

Het delen van verlofdagen is wettelijk al mogelijk maar gebeurt in de praktijk nog maar weinig. “Met deze proef geeft de rijksoverheid het goede voorbeeld in de hoop dat meer werkgevers volgen”, aldus minister Asscher. “Er wordt veel van mensen gevraagd. Met vrijwillig delen van verlofdagen kun je je collega helpen om werk en zorgtaken op een verantwoorde manier te combineren”.

Uitgangspunt van het delen van verlof is dat het vrijwillig gebeurt, een werkgever mag in geen geval werknemers dwingen verlofdagen af te staan. Bovendien geldt het alleen voor bovenwettelijke verlofdagen. Dat betekent dat alle werknemers in alle gevallen recht blijven houden op het wettelijk aantal verlofdagen.

De verlofdagen kunnen gebruikt worden voor collega’s die tijdelijk te maken krijgen met intensieve zorgtaken. Zoals mantelzorg voor ouder, partner, kind of iemand in de sociale omgeving die hulp nodig heeft. Voor dergelijke taken is al kort en langdurend zorgverlof mogelijk maar in een onverwachte zorgsituaties schieten die mogelijkheden soms tekort.

Uit cijfers van de Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt namelijk dat 30% van de werkende mantelzorgers af en toe een vakantiedag inzet om zorg te kunnen bieden, terwijl zij de vrije dagen juist goed kunnen gebruiken om tot rust te komen. Bovendien meldt 2% van de werkende mantelzorgers zich een of meerdere keren per jaar ziek om te kunnen mantelzorgen. Vrijwillig schenken van verlof kan bijvoorbeeld voorkomen dat een collega langdurig uitvalt vanwege gezondheidsklachten of dat het werk er onder lijdt.

De gemeente Amsterdam heeft al goede ervaringen opgedaan met het vrijwillig delen van verlofdagen. In 2015 schonken 87 ambtenaren in totaal 170 verlofdagen aan 43 mantelzorgende collega’s. De gemeenten heeft inmiddels besloten het systeem definitief in te voeren.

De proef bij het Rijk wordt de komende tijd uitgewerkt met het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Met vakbonden en medezeggenschaporganen wordt overlegd hoe de regeling vorm te geven. Ondertussen is SZW in gesprek met een koepel van 176 mantelzorgvriendelijke organisaties om een beweging onder werkgevers in gang te zetten. Ook worden informatiemiddelen ontwikkeld om werkgevers te kunnen informeren over het idee van het delen van verlof.

 

 

Avatar foto

Sociaal ondernemer en initiatiefnemer Mantelzorgelijk.nl, ervaringsdeskundige, mantelzorgveteraan.

Dit bericht heeft 0 reacties

  1. Het klinkt allemaal mooi en is uiteraard erg plezierig dat collega’s hun bovenwettelijke uren aan hen geven die mantelzorg inzetten. Deze mantelzorg zetten ze in omdat ze wellicht geen andere oplossing hebben! In het licht daarvan vind ik het bijzonder dat het ministerie deze regeling stimuleert. Ik vind dat de overheid de mantelzorgers meer tegemoet moet komen. Want als men overwerkt en door de mantelzorg uitgeput raakt worden de mantelzorgers uiteindelijk ziek!

    1. Eens, Matthieu. Het is dweilen met de kraan open. Het werkelijke probleem, overbelasting van mantelzorgers, wordt hier niet mee aangepakt. En toch is het een mooi initiatief, vind ik. Er zijn zo veel mensen die elkaar belangeloos willen helpen. Fijn dat deze regeling dat mogelijk maakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top