skip to Main Content

Gelezen: Per Saldo eist daden op korte termijn #pgb

gelezen2

Kan jij het allemaal nog volgen hoe het nou staat met het pgb debacle, de positie van staatssecretaris van Rijn en alle beloftes die steeds niet nagekomen worden? Per Saldo – de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget –
schreef een verslag van het 6e Tweede Kamerdebat over de uitbetaling van het pgb van 4 juni j.l:

‘In dit debat stond voor een belangrijk deel de positie van staatssecretaris Van Rijn centraal. Nu hij aan kan blijven houdt Per Saldo hem aan zijn woord: snelle oplossingen en vereenvoudiging van het systeem.
Voor budgethouders geldt maar één ding: maak snel een einde aan alle betaalproblemen en voorkom verdere problemen in de toekomst. In haar weblog sprak Aline Saers de wens uit dat dit centraal zou staan in het politieke debat. Die hoop is maar ten dele uitgekomen. Wel werden veel punten die Per Saldo in haar brief aandroeg door Kamerleden naar voren gebracht. Hieronder in het kort een verslag, hoe het debat is verlopen, wat de standpunten van de verschillende partijen zijn, de verwijten die zijn gemaakt en de eisen die er worden gesteld. Aansluitend het standpunt van Per Saldo en antwoord op de vraag ‘hoe verder?’.

Standpunten politieke partijen
SP, CDA, GroenLinks, PVV, GrBvK en 50PLUS vinden dat de staatssecretaris de Kamer onvoldoende heeft geïnformeerd over de risico’s, hij de zaken te rooskleurig heeft voorgesteld en de ontstane problemen niet snel genoeg heeft opgelost. Ook D66 en CU hebben twijfels, maar vinden uiteindelijk dat hij de kans moet krijgen om de klus te klaren. Daarin worden zij gesteund door onafhankelijk Kamerlid Klein die vindt dat Van Rijn de ontstane ‘shit’ zelf mag opruimen, en de SGP die de staatsecretaris ziet als een ervaren kapitein op een schip op een woelige zee. Coalitiepartijen VVD en PvdA zien vooruitgang richting de oplossing van de uitbetalingsproblematiek, hoewel er nog steeds problemen zijn. Beide willen dat het betalingssysteem vereenvoudigd wordt en laten vooraf weten een motie van wantrouwen tegen de staatssecretaris niet te zullen steunen.
De oppositiepartijen verwijten met name de PvdA wel heel gemakkelijk over de nog bestaande problemen heen te springen. Zij herinneren deze partij aan de oproep van de Tweede Kamer aan Van Rijn, om ervoor te zorgen dat het uitbetalingssysteem uiterlijk 15 mei ‘regulier functioneert’. De PvdA antwoordt daarop nog niet tevreden te zijn, maar dat de betalingen inmiddels wel voor het grootste deel regulier op orde zijn.

staatssecretaris Van Rijn foto TrouwVerwijten aan de staatssecretaris
Met de waarschuwingen van instanties, ook genoemd in het rapport van de Algemene Rekenkamer, is onvoldoende gedaan, vinden Kamerleden. Zij nemen het de staatssecretaris kwalijk dat hij het systeem toch invoerde, snelheid liet gelden boven zorgvuldigheid. Van Rijn antwoordt hierop dat er vooraf met tegenvallers rekening is gehouden om zo de risico’s zo goed mogelijk te managen. Volgens hem vonden alle betrokken partijen invoering per 1 januari 2015 een haalbare zaak. Dat er toch problemen zijn opgetreden, betreurt hij ten zeerste.

Toekomstbestendig systeem
De Tweede Kamer constateert dat het huidige systeem te foutengevoelig en te kwetsbaar is. Wanneer komt de staatssecretaris met het beloofde verbeterplan als het om de ICT gaat? Worden de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer, met name de uitvoeringstoets, overgenomen?
Vereenvoudiging en verbetering van het systeem zijn nodig, erkent Van Rijn. In de toekomst moet met één druk op de knop duidelijk zijn hoe het met een declaratie zit.

Wat vindt Per Saldo?
In de aanloop naar het trekkingsrecht was Per Saldo kritisch betrokken bij de ontwikkeling. Als luis in de pels, die steeds weer herhaalde waar het aan mankeerde. Dat wisten en weten we nog altijd heel goed. Wij hadden immers het ideale trekkingsrecht al beschreven, een plan waar de SVB achter kon staan. Eind vorig jaar uitten we onze ernstige zorgen over de invoering per 1 januari, niet alleen richting VWS maar ook aan de Tweede Kamer. We waren huiverig, maar wilden wel blijven meedenken, enkel en alleen om budgethouders niet de dupe te laten worden als het fout zou lopen en om op dat moment zo snel mogelijk oplossingen te vinden.

persaldo_logo

Noodverbanden
Dat heeft er onder andere toe geleid dat er er een rapid response team kwam, dat er meldpunten zijn ontstaan waar budgethouders hun problemen kwijt kunnen en de betalingen inmiddels bij velen aardig goed lopen. Maar de problemen zijn nog steeds niet voorbij en de verwachting dat het op deze manier goed gaat komen is er niet.
Eisen
Aline Saers: “Daarom is nu ook voor Per Saldo de maat vol: de staatssecretaris moet nu met daden komen, waar we hem aan gaan houden. Hij heeft toegezegd dat er snel 100% goed en tijdig betaald wordt en op korte termijn gestart wordt met een vereenvoudigd systeem. Naast deze erg essentiële zaken is er voor ons nog een belangrijk punt: de schadeclaims die individuele budgethouders moeten kunnen indienen. Schade opgelopen door te laten betalingen. Kosten die daarvoor zijn gemaakt. Dit moet ook op korte termijn geregeld zijn.”

Hoe verder?
“Als belangenvereniging gaan we op de ons welbekende wijze door: kritisch meedenken en met constructieve oplossingen komen, om juist het perspectief van de individuele budgethouder boven water te houden. Naast de medewerkers van Per Saldo – vaak zelf ook budgethouder of vertegenwoordiger van kinderen met een pgb – blijven ervaren budgethouders ingezet worden waar nodig. Zo zijn zij dit jaar al aanwezig geweest voor een sessie bij de SVB om verbeterpunten te benoemen en denken ze mee bij de ontwikkeling van het plan van eisen van Per Saldo. Inmiddels is een workshop gegeven bij de KPMG, de organisatie die in opdracht van VWS aan de slag gaat met het verbeterplan en de vereenvoudiging. Per Saldo is er samen met ervaren budgethouders bij”, aldus Aline Saers.’

Lees ook de berichten in de media, met reacties van Per Saldo.

Komt het nu dan toch uiteindelijk allemaal goed? We blijven hoop houden. To be continued zullen we maar zeggen..

is ondernemer, netwerkbouwer, blogger, echtgenote, moeder en sinds 6 jaar mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Tevens is zij de bedenker en mede oprichter van Mantelzorgelijk.nl

Marjolijn Bruurs

is ondernemer, netwerkbouwer, blogger, echtgenote, moeder en sinds 6 jaar mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Tevens is zij de bedenker en mede oprichter van Mantelzorgelijk.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X