Gelezen: 220 miljoen extra voor Wlz in 2017

Op Zorvisie.nl las ik dat het kabinet ruimte heeft gevonden om volgend jaar extra middelen vrij te maken voor de langdurige zorg. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) voegt in totaal 220 miljoen euro extra toe aan het Wlz-budget, naast een verhoging van de contracteerruimte met 166 miljoen. Dit komt bovenop het eerder dit jaar bekend gemaakte uitstel van een bezuiniging op de Wlz van 500 miljoen euro. Er worden echter ook bedragen onttrokken van het nieuwe, definitieve budget voor 2017.

In een Kamerbrief van maandag maakt Van Rijn het definitieve kader voor de Wlz van 2017 bekend. Bovenop het eerder bekend gemaakte schrappen van de bezuiniging van 500 miljoen, stelt het kabinet extra middelen beschikbaar. Het gaat om ‘een extra bedrag van 220 miljoen euro om landelijk voldoende middelen beschikbaar te stellen in verband met de gestegen zorgvraag’. Van Rijn verhoogt bovendien de contracteerruimte met 166 miljoen euro.Het budgettair kader voor de Wlz in 2017 bedraagt daarmee in totaal 19.475 miljoen euro. In 2016 bedroeg het totale budget 18.607 miljoen euro.

Gestegen zorgvraag
De staatssecretaris schrijft: ‘De NZa heeft mij in haar aanvullende advies over 2016 geadviseerd om ook het beschikbare kader voor 2017 te herzien, zodat Wlz-uitvoerders ook in 2017 aan hun zorgplicht kunnen voldoen en problematische wachtlijsten worden voorkomen. Bovenop de groeiruimte voor demografische ontwikkelingen van 250 miljoen verhoog ik het kader voor 2017 daarom met een extra bedrag van 220 miljoen. Daarmee is een totale groeiruimte beschikbaar van 470 miljoen. Hiermee zorg ik ervoor dat het budgettaire kader voor de Wlz-uitvoerders toereikend is om aan de gestegen zorgvraag te voldoen, die mede wordt veroorzaakt door herinstroom in de Wlz vanuit gemeenten en verzekeraars.’

Minposten
Er wordt ook het een en ander onttrokken aan het budget. Zo blijven mensen in 2017 langer thuis wonen dan verwacht. ‘Door de trendmatige ontwikkeling van langer thuis wonen en het daarop gebaseerde beleid neemt het beroep van cliënten met een laag zorgzwaartepakket (zzp) op intramurale zorg geleidelijk af. Ten opzichte van 2016 verlaag ik de contracteerruimte 2017 met een bedrag van 140 miljoen voor lage zzp’s’, aldus de staatssecretaris in de Kamerbrief.
Ten tweede daalt volgend jaar het aantal cliënten met intramurale klinische behandeling (GGZ-B) dat vanuit de Zvw naar de Wlz gaat. Daarom is de contracteerruimte nog eens met 50 miljoen verlaagd. Ten slotte loopt het overgangsrecht voor de zogenoemde ‘Wlz-indiceerbaren’ af per 1 juli 2017. Cliënten die aan het einde van de overgangsperiode niet voldoen aan het toegangscriterium van de Wlz, zullen vanaf die datum een beroep moeten doen op gemeente en verzekeraars. Dit houdt een neerwaartse correctie van de Wlz in van 40 miljoen euro.

bron:zorgvisie.nl

is sociaal ondernemer, netwerkbouwer, storyteller, echtgenote, moeder en zij was ruim 8 jaar een zeer gedreven en ervaren mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Eerst in de thuissituatie en later in het verpleeghuis. Tevens is zij de bedenker en het creatieve brein van Mantelzorgelijk.nl en voorzitter van Stichting Mantelzorgelijk.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top