Geen steunpakket voor mantelzorg

Nu de nieuwe maatregelen volop van kracht zijn, zie ik overal steunpakketten en herstelpakketten verschijnen. Hartstikke goed natuurlijk voor al die ondernemers die de dupe worden van het virus en daardoor in de financiële problemen raken. Zij kunnen een beroep doen op landelijke regelingen en lokale aanpakken. Dat zal geen vetpot zijn, maar het is in ieder geval iets.

Naast de regelingen zijn er ook nog bonussen. Niet voor iedereen natuurlijk, maar vooral voor de beroepen die in de frontlinie staan. Zo kregen de mensen in de zorg terecht een mooie toezegging. Helaas worden niet alle handen aan het bed vanzelfsprekend gevuld met een geldbedrag. Maar gelukkig nemen vele organisaties hun eigen verantwoordelijkheid en keren zelf de bonus uit. Daarentegen zijn er veel makkelijker hoge bonussen uitgekeerd aan managers en rijksambtenaren voor hun extra inspanning.

Hoe anders is dat met mantelzorg. De grote blinde vlek binnen onze maatschappij. Een frontlinie in de liefdevolle zorg die al jaren wordt miskent. Daar leveren ze al jaren inkomen in of maken hoge kosten die nergens worden gecompenseerd. Dat ook zij onder enorme druk staan tijdens deze Coronacrisis wordt nergens opgepakt. Mantelzorgers die alle geschrapte zorg en vervallen dagbesteding blijven opvangen. Dag en nacht. Week in, week uit. Jaar na jaar. Uit liefde.

Toch zijn het diezelfde mantelzorgers die het huidig zorgsysteem betaalbaar en draaiend houden. We zijn de olie waar de zorgmotor nu op draait. Want wat zou er gebeuren als de mantelzorgers het ‘werk’ zouden neerleggen? Als we inderdaad zouden teruggrijpen op de uitspraak dat mantelzorg geheel vrijwillig is. Wat zou er dan gebeuren met onze zorg en onze economie?

Ik weet het wel. Het zou chaos worden. Ik denk dat Nederland dan ten onder gaat aan een falend systeem. Maar je kunt ook anders naar mantelzorg kijken. Gewoon vanuit een positief beeld en beseffen dat ze een onmisbare bijdrage leveren aan onze maatschappij. Dus waarom bestaat er in deze tijd geen steunpakket voor mantelzorgers? Een pakket met gerichte ondersteuning, aandacht, maatwerk en compensatie. Waarbij de eerste vraag is: wat kunnen wíj doen om het mantelzorgen voor jou mogelijk te houden?

En dan niet alleen op 10 november de mantelzorgers een dagje in het zonnetje zetten, maar het hele jaar rond. Gewoon iedere dag van het jaar een echt steunpakket bieden zonder symboolpolitiek. Dat mantelzorg dan gezien wordt als een cruciaal en vitaal onderdeel van onze samenleving. Onmisbare zorg met erkenning en waardering. Wat zou dat fijn zijn.

Avatar foto

Ervaringsdeskundige mantelzorger, veranderkundige/organisatieadviseur, moeder en echtgenote. Zorgt al jaren voor moeder en broer. Spreekt en schrijft over vraagstukken in het sociaal domein en mantelzorg. Rode draad is: opsporen, blootleggen, bespreekbaar maken en verbinden. Hiervoor kijkt en luistert ze met een open blik naar alle mensen en zaken die ze tegenkomt. Ze is gedreven om de positie van mantelzorgers te verbeteren en op te komen voor hun belangen. Margreet is tevens bestuurslid van onze stichting, projectleider en de schrijfster van ons MantelzorgManifest.

Dit bericht heeft 1 reactie

  1. Als moeder van een zoon van bijna 50 jaar met schyzofrenie wordt ik aljááren aan mijn lot overgelaten. Hij woont in een geweldige woonvorm, van zelfstandig wonen maar met zorg om de hoek. Deze zorg wordt geleverd door een imposante instelling (bekend en werkzaam over heel brabant) genoemd Cello!
    De eerste jaren werd de zorg betaald uit de PGBs van de bewoners, omdat ik, toen het complex werd opgeleverd. Al een Onkosten Vergoeding uit het P.G.B. van mijn zoon kreeg werd de verdere uitbetaling oogluikend toegestaan want eigenlijk moest de hele inkomsten van dat P.G.B. naar Cello!
    Op een gegeven moment werd er door het bestuur van het project besloten dat de P.G.B.s over zouden gaan naar het H. I.N. ( Hulp in Natura). Daarbij worden ook geen Okosten Vergoedingen uitbetaald.
    Maar omdat mijn onkosten, (mijn zorg is toch wel bijna 24/7, ondanks dat de begeleiding echt wel goed is!) door de jaren heen eigenlijk ook wel zijn opgelopen. en ik moet rondkomen van alleen een A.O.W. is het bij mij armoe troef en ik kan mijn zoon niet de zorg geven waar hij om vraagt! Van de week in weer een “bedel”gesprek bij de manager van Cello over mijn aanvraag om aanvulling van het H.I.N. , kreeg ik weer te horen: “Wat moet hij als jij er niet meer bent?” Maar vooral ook weer “Nee, voor mantelzorgers is er geen recht op Onkosten Vergoeding”!!! (En dat terwijl ik mij eerder ooit had voorgenomen om dit soort opmerkingen nooit meer te accepteren!!!!!
    Mijn zoon houd ervan om eigenlijk toch wel dagelijks een stukje te gaan rijden maar er is dus de laatste tijd gewoon geen geld voor benzine en dan gewoon een stukje te wandelen.” Dat moet hij dan maar van zijn Wajong uitkering betalen”!! Nu weet ik op dit moment niet meer bij wie ik zijn moet???? Van de gemeente heb ik nog niets gehoord?? Ook weer zes weken geleden?? Misschien weten jullie raad???

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top