Fysieke gevolgen van mantelzorg -9- Functionele en cognitieve beperkingen

Het schrijven over de gevolgen van mantelzorg is een goede informatiebron voor mensen die zich voorbereiden op, of voor hen die al mantelzorg verlenen. Het kan hen helpen om zich beter voor te bereiden op de uitdagingen die ze kunnen tegenkomen.

De Rijksoverheid wil Nederland gezonder maken (Nationaal Preventieakkoord) Ik durf te stellen dat wij vanuit Stichting Mantelzorgelijk daar een grote bijdrage aan leveren, mede door het schrijven van series zoals deze.  Schrijven over de gevolgen van mantelzorg draagt bij aan een beter begrip van de deze zorgtaak en helpt het bij het bouwen van een ondersteunende gemeenschap rondom mantelzorgers.

Voor mantelzorgers kunnen functionele en cognitieve beperkingen van de zorgvrager ook diverse uitdagingen voor zichzelf meebrengen, zoals bij:

Mobiliteitsproblemen: Dit omvat moeilijkheden met lopen, staan, opstaan uit een stoel, omhoogkomen uit bed, traplopen of zich verplaatsen in het algemeen. Het voortdurend tillen, verplaatsen of verzorgen van een zorgbehoevend persoon kan fysieke problemen veroorzaken, zoals rugklachten, spierpijn en vermoeidheid.

Verlies van zelfzorgvaardigheden: De zorgbehoevende persoon kan moeite hebben met activiteiten van het dagelijks leven, zoals zichzelf wassen, aankleden, maaltijden bereiden, zelfstandig eten etc.

Incontinentie: Problemen met blaas- en darmcontrole kunnen extra zorgtaken met zich meebrengen, zoals hulp bij toiletbezoeken en het verschonen van incontinentiemateriaal.

Verminderde communicatie: Sommige personen kunnen moeite hebben met spreken, horen of zien, wat de interactie en zorgverlening tussen beiden bemoeilijkt.

Medicatiebeheer: Personen met functionele beperkingen kunnen moeite hebben met het zelfstandig innemen van medicatie, waardoor mantelzorgers verantwoordelijk worden voor het beheren van medicijnen en het toedienen ervan.

Het is belangrijk voor mantelzorgers om zich hiervan bewust te zijn en om te informeren naar mogelijkheden om de zorgbehoevende persoon te ondersteunen. Hierbij te denken aan o.a. het aanpassen van de woonomgeving, het gebruik van hulpmiddelen en ondersteuning (aan)vragen bij (indien voorhanden) eigen netwerk of formele zorgverleners.

Cognitieve beperkingen:

verwijzen o.a. naar problemen met denken, redeneren en herinneren. Deze kunnen het gevolg zijn van neurologische aandoeningen, hersenletsel, veroudering of psychische aandoeningen. Voor mantelzorgers kunnen cognitieve beperkingen van de zorgbehoevende persoon diverse uitdagingen met zich meebrengen, zoals:

Geheugenproblemen: Dit omvat moeilijkheden met het onthouden van recente gebeurtenissen, namen, afspraken of het volgen van instructies.

Verwarring en desoriëntatie: De zorgbehoevende persoon kan in de war raken over tijd, plaats, personen of situaties, wat de dagelijkse activiteiten en communicatie bemoeilijkt.

Problemen met besluitvorming en planning: Personen met cognitieve beperkingen kunnen moeite hebben met het nemen van beslissingen, het plannen van activiteiten of het inschatten van risico’s, waardoor ze afhankelijk zijn van ondersteuning van mantelzorgers.

Taal- en communicatieproblemen: Dit omvat moeilijkheden met het begrijpen van gesproken of geschreven taal, het vinden van woorden, het uitdrukken van gedachten of het volgen van gesprekken.

Problemen met aandacht en concentratie: Personen met cognitieve beperkingen kunnen moeite hebben met het vasthouden van de aandacht, het voltooien van taken of het concentreren op één taak tegelijk.

Conclusie:

Het is belangrijk voor mantelzorgers om zich bewust te zijn van deze cognitieve beperkingen en om strategieën te gebruiken om de juiste ondersteuning te kunnen bieden. Hierbij kunnen we denken aan: het bieden van structuur, het vereenvoudigen van taken, gebruik maken van hulpmiddelen.  Heb vooral geduld en toon begrip in de communicatie!

Om eigen gezondheid en welzijn te beschermen, is het essentieel voor mantelzorgers om tijd te nemen voor zelfzorg. Dit kan door ondersteuning te zoeken bij anderen, grenzen te stellen aan hun zorgtaken, en hulp te accepteren wanneer dat nodig is.

Minstens zo belangrijk is het om te weten waar en hoe ze toegang kunnen krijgen tot ondersteuningsdiensten en hulpbronnen die hen kunnen helpen bij het verlichten van de mantelzorgbelasting.

Daar kunnen ze bij Stichting Mantelzorgelijk alles over vertellen, daar is alle mantelzorginformatie voorhanden, in verschillende geschreven en gesproken talen!

Avatar foto

Jolanda Groothuis, trotse dochter van Willem💖, voor hem heb ik jaren gezorgd en door hem ben ik hier ooit eens op het platform terecht gekomen. Mantelzorgelijk heeft mij zoveel gegeven: hier kreeg ik antwoorden op mijn vragen, hier kon ik vrijuit mijn zorgen delen met lotgenoten, hier voel(de) ik mij thuis.
En ik ben nog lang niet van plan om dit "warme nest" te verlaten!

Samen staan we sterker, daar blijf ik van overtuigd!

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top