Fijne oplossing dat Langer Thuis, hè?!

Het beleid om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, met als doel zorgkosten te besparen, heeft geleid tot een tweedeling in de samenleving. Terwijl sommige ouderen succesvol en gelukkig thuis kunnen blijven wonen met passende zorg en ondersteuning, zijn er ook kwetsbare ouderen die niet de juiste zorg krijgen. Uit onderzoek van Follow the Money in samenwerking met onderzoeksprogramma Argos is gebleken dat zorgverleners steeds vaker schrijnende situaties tegenkomen waarbij zorg thuis niet altijd haalbaar is.

De impact van het langer thuis wonen-beleid

Het beleid om ouderen langer thuis te laten wonen heeft als achterliggende gedachte dat mensen het liefst zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven en dat dit zowel de kwaliteit van leven als de zorgkosten ten goede komt. Echter, dit beleid heeft geleid tot een tweedeling in de samenleving. Terwijl sommige ouderen genoeg ondersteuning en zorg kunnen krijgen om thuis te blijven wonen, zijn er ook kwetsbare ouderen die niet de juiste zorg en ondersteuning ontvangen. Dit kan leiden tot schrijnende situaties waarbij ouderen niet de zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben.

De discussie rondom kostenbesparing en verschraling van zorg

Een belangrijk argument voor het beleid om ouderen langer thuis te laten wonen is de veronderstelde kostenbesparing. Gezondheidseconomen benadrukken echter dat zorg thuis niet per se goedkoper is en dat het kan leiden tot een verschraling van professionele zorg. Hoewel het beleid op de lange termijn een besparing van 1,2 miljard euro per jaar moet opleveren, zijn er zorgen over de kwaliteit van zorg en de mogelijke gevolgen van een tekort aan professionele zorgverleners.

Uitdagingen in de uitvoering van het beleid

Het beleid om ouderen langer thuis te laten wonen wordt bemoeilijkt door verschillende uitdagingen. Ten eerste is er een groeiend tekort aan geschikte ouderenwoningen, waardoor ouderen niet de juiste woonomgeving hebben om thuis te blijven wonen. Daarnaast is er ook een tekort aan personeel in de zorg, wat betekent dat ouderen mogelijk niet de intensieve zorg en ondersteuning kunnen ontvangen die ze nodig hebben. Dit leidt tot een overbelasting van mantelzorgers en zorgverleners.

Alternatieven en de zoektocht naar de juiste aanpak

Als reactie op de uitdagingen en tekortkomingen van het beleid, pleiten sommige politici voor een terugkeer naar verzorgingshuizen. Er is echter geen consensus over de juiste aanpak. Sommige pleiten voor een betere ondersteuning van ouderen thuis, terwijl anderen geloven dat verzorgingshuizen een betere optie zijn voor ouderen met intensieve zorgbehoeften. Er wordt ook gekeken naar technologie en innovatie als mogelijke oplossingen om ouderen thuis te ondersteunen.

Conclusie:

Het beleid om ouderen langer thuis te laten wonen heeft geleid tot een tweedeling in de samenleving en schrijnende situaties waarbij ouderen niet de juiste zorg krijgen maar ook dat mantelzorgers steeds meer belast raken. Hoewel het beleid gericht is op kostenbesparing en het behouden van de kwaliteit van leven, zijn er uitdagingen in de uitvoering ervan, zoals het tekort aan geschikte ouderenwoningen en personeel in de zorg. De discussie over de effectiviteit en kostenbesparing van thuiszorg in vergelijking met zorg in een verpleeghuis blijft maar voortduren, terwijl politici zoeken naar de juiste aanpak en mogelijke alternatieven. Intussen raken veel van onze lotgenoten steeds meer overbelast. Fijne oplossing, dat Langer Thuis, hè?!

 

Avatar foto

Sociaal ondernemer en initiatiefnemer Mantelzorgelijk.nl, ervaringsdeskundige, mantelzorgveteraan.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top