مراقبت های غیررسمی و اظهارنامه مالیاتی

آیا اظهارنامه مالیاتی خود را تنظیم می کنید و مراقب غیررسمی هستید؟ پس بهتر است بدانید که مجاز به استفاده از کدامیک از معافیت های مالیاتی هستید. ما چند نکته مالیاتی را برای شما فهرست کرده ایم. ازاطلاعات بهره مند شوید!

متأسفانه قوانین مالیاتی خاصی برای مراقبان غیررسمی وجود ندارد، اما در برخی زمینه ها اداره مالیات به شما به عنوان یک مراقب غیررسمی کمک می کند. این امر به ویژه در صورت ارائه مراقبت به شخصی که بخشی از خانواده شماست بیشتر است

کسر مالیات برای هزینه های مراقبت های بهداشتی

شما می توانید برخی از هزینه های مراقبت های بهداشتی را که برای یک فرد 27 ساله یا بالاتر که با شما زندگی می کند و به مراقبت شما وابسته است، از مالیات خود کسر کنید. اینها افرادی هستند که بدون مراقبت شما باید به کمک یا مراقبت حرفه ای تکیه کنند.

متأسفانه در سال های اخیراجازه کسر مالیاتی هزینه های کمتر و کمتر شده است، اما همین معافیت و بازپرداختها کوچک نیز همچنان می توانند ارزشمند باشد. این نمای کلی از موارد مالیاتی شامل تمام هزینه های مراقبت های بهداشتی است که قابل کسر هستند.
اگاه باشید! شما باید بتوانید رسیدها و گواهی پرداخت هزینه هایی را که در صورت درخواست کسرمی کنید به مقامات مالیاتی نشان دهید. پس در حفظ و نگهداری آنها کوشا باشید.

هزینه های سفر برای عیادت بیمار

آیا شخصی که با شما زندگی می کند و به مراقبت شما وابسته است ناچار است بیش از یک ماه در بیمارستان یا مرکز مراقبت به دلیل همان بیماری اقامت داشته باشد؟ آیا شما برای عیادت بیمارتان باید بیش از 10 کیلومتر مسافت را طی کنید؟ بنابراین می توانید هزینه سفر برای ویزیت بیمار را از اظهارنامه مالیاتی خود کسر کنید. در صورت رانندگی با ماشین شخصی یا هزینه های رزرو تاکسی یا حمل و نقل عمومی، می توانید از هر کیلومتر 19 سنت کسر کنید.

مالیات بر ارث و مراقب غیررسمی

از اول ژانویه 2016، مراقبان غیررسمی دیگر نمی‌توانند از معافیت بالای مالیات بر ارث که برای شرکا اعمال می‌شود، استفاده کنند. تا 1 ژانویه 2016، شخصی که مراقب غیررسمی یک والد بیمار بود یا به عنوان والد، مراقب غیررسمی فرزند بیمار خود بود، گاهی اوقات می‌توانست برای اهداف مالیات بر ارث شریک مالیاتی شخصی باشد که از او مراقبت می‌کرد . این در صورتی بود که مراقب غیررسمی وپرستار بهداشتی بیمار,شریک مالیاتی بودند و دارای شرایط خاصی بودند. اما، شخصی که قبلاً شریک مالیاتی داشته است، نمی تواند معافیت شریک از مالیات بر ارث را به عنوان یک مراقب غیررسمی دریافت کند.

با این حال، در 2 ژوئیه 2015، دادگاه منطقه “بردا” (Breda) تصمیم گرفت که یک زن متاهل که برای مدت طولانی از والدین مقیم در منزل خود مراقبت می کند، را هنوز واجد شرایط معافیت شراکت از مالیات بر ارث بداند. سازمان امور مالیاتی نسبت به این حکم اعتراض کرده است. تا زمانی که تصمیمی در مورد درخواست تجدیدنظر وجود نداشته باشد، پسر یا دختری که از والدین مقیم خود که تحت مراقبت بوده است ارث دریافت کرده است، در صورتی که مربوط به فوت در سال 2015 باشد و مراقب غیررسمی دریافت کرده باشد، می تواند به مالیات بر ارث اعتراض کند. با قدردانی از مراقبت غیررسمی در سال 2014. (دادگاه ناحیه زیلند – برابانت غربی(

هزینه های اضافی برای مراقبت

زندگی با یک بیماری یا ناتوانی مستلزم تقبل هزینه های اضافی است. این هزینه های اضافی طبیعی هستند زیرا زندگی روزمره برای این دسته از افراد اغلب بسیار گران تر از زندگی دیگران است. هزینه های اضافی برای مراقبت، حمل و نقل، کمک ها، هماهنگی وفراهم کردن امکانات صرف میشوند. شما می توانید قسمتی از این هزینه ها را پس بگیرید یا جبران کنید. ازاین فرصت بهره مند شوید! برای اطلاعات بیشتر روی این لینک کلیک کنید: https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/

مراقبت غیررسمی در ازاء پرداخت از بودجه شخصی

اگاه باشید’ آیا شخصی که از او مراقبت می کنید از بودجه شخصی به شما پرداخت میکند؟ این درامد حتما شامل مالیات میشود. بسته به رابطه کاری و قراردادتان ،شما ملزم به پرداخت مالیات بر درامد خواهید بود. فراموش نکنید درآمد خودتان را در اظهارنامه مالیات بر درآمد خود اعلام کنید.

آیا شما – به عنوان یک خواننده – توصیه و یا نظری در این زمینه دارید؟ لطفا نظر خود را اینجا برای ما بنویسید. به این روش به یکدیگر کمک میکنیم🙂

Back To Top