ایا حقوق ومزایایی در زمان مرخصی برای مراقبان غیررسمی وجود دارد؟

یک مراقب غیررسمی علاوه بر ارائه خدمات مراقبت, مشغولیات زندگی شخصی خود را دارد و این مهم کار وی را سخت تر میکند. مخصوصاً زمانی که یکی از عزیزان تان برای مدت طولانی بیمار است. برای حفظ و کنترل شرایط ، بسیار مهم است که شما بیش از حد توان تان مسئولیت به عهده نگیرید. خوشبختانه ، به عنوان یک مراقب غیررسمی می توانید از انواع مختلف مرخصی ها در محل کارتان استفاده کنید.

چگونه می توانید به دلیل فشار مضاعف کار به عنوان مراقب غیررسمی خود را از بیش از حد دچار فرسودگی نکنید؟ چگونه می توانید روی کار خود تمرکز کنید ، در حالی که باید هر روز برای فرزند یا شریک بیمار خود آماده باشید؟ اگر خارج از کار روزانه تان از یک عزیز مراقبت می کنید ، به عنوان یک سرپرست غیررسمی ، شما حق استفاده از مرخصی های مختلفی را دارید. در این مقاله می توانید بخوانید که چگونه میتوانید با صاحب کار خود درمورد روزها و چگونگی مرخصی خود گفتگو کنید.

ایا حقوق ومزایایی در زمان مرخصی برای مراقبان غیررسمی وجود دارد؟

مرخصی اضطراری

مرخصی اضطراری فقط برای موارد اضطراری در نظر گرفته شده است. این یک نوع مرخصی لحظه آخری است. اگر به طور غیر منتظره ای مجبور شوید بلافاصله محل کار خود را ترک نمایید ,میتوانید درخواست مرخصی کنید . مرخصی اضطراری می تواند چند ساعت یا حداکثر چند روز طول بکشد. کار فرمای شما موظف است حقوق کامل شما را بپردازد.

مرخصی مراقبتی کوتاه مدت

مرخصی مراقبت کوتاه مدت مرخصی است که شما باید به دلیل مراقبت از یک کودک بیمار یا یک شریک بیمار ان را درخواست نمایید. شما همچنین می توانید برای مراقبت (غیررسمی) از فردی در محیط اجتماعی نزدیک به شما، مانند والدین یا سایر اعضای خانواده، درخواست مرخصی مراقبتی کوتاه مدت بدهید.

مرخصی مراقبتی کوتاه مدت چقدر می تواند طول بکشد

در اصل ، حداکثر زمان مرخصی مراقبت کوتاه مدت “دو برابر تعداد ساعات کار در هفته” است. اگر 40 ساعت در هفته کار می کنید ، ممکن است بتوانید حداکثر 80 ساعت مرخصی مراقبت کوتاه مدت در سال درخواست کنید. اگر 20 ساعت در هفته کار می کنید، می توانید حداکثر 40 ساعت درخواست مرخصی کنید.

مرخصی مراقبتی کوتاه مدت به شما پرداخت کند. اگراین تبصره در قرارداد کاری شما بیان نشده باشد میتوانید به حقوق و قوانین کار عمومی رجوع کنید.

مرخصی مراقبتی طولانی مدت

اگر نیاز دارید برای مراقبت از فرزند بیمار, شریک زندگی, یکی از والدین یا شخص دیگری ازاشنایان در محیط زندگی خود مرخصی طولانی مدتی درخواست کنید باید در این مورد با کار فرمای خود توافقات روشنی داشته باشید.

مرخصی به دلیل مراقبتی طولانی مدت چقدر می تواند طول بکشد؟

در اصل، حداکثر مرخصی مراقبت طولانی مدت “شش برابر تعداد ساعات کار شما در هفته” است. بنابراین اگر 40 ساعت در هفته کار می کنید، می توانید برای حداکثر 240 ساعت مرخصی مراقبت طولانی مدت (شش هفته) در سال درخواست دهید. اگر 20 ساعت در هفته کار می کنید، حداکثر 120 ساعت است. می توانید این مرخصی مراقبتی طولانی مدت را در طول سال تمدید کنید.

در صورت مرخصی طولانی مدت، کار فرمای شما موظف به پرداخت دستمزد شما نیست. مرخصی مراقبتی طولانی مدت مرخصی بدون حقوق است، مگر اینکه قراردادهای دیگری در قرارداد کاری شما تعیین شده باشد.

قرارهای شخصی

بسیاری از کارفرمایان وظایف و شرایط مراقبت غیررسمی کارکنان خود را در نظر می گیرند. به همین دلیل عاقلانه است که همیشه درخواست ملاقات با فردی از بخش منابع انسانی محل کار خود داشته باشید. به عنوان مثال ممکن است این امکان وجود داشته باشد که بتوانید ساعات کاری خود را به گونه ایی تنظیم کنید تا بیشتر اوقات از خانه کار کنید. همچنین ممکن است به شما توصیه شود که به صورت پاره وقت یا (موقت) کار کنید. با کار فرمای خود در مورد وضعیت شخصی خود صادقانه و شفاف صحبت کنید، اما همچنین به آنها خاطرنشان کنید که کار شما هنوز برای شما بسیار مهم است.

موفق باشید!

منبع: CNV

Back To Top