آیا می توانم برای مراقبت های غیررسمی بازپرداخت دریافت کنم؟

مراقبت غیررسمی به معنای نه بیشتر و نه کمتر : مراقبت فداکارانه از یک عزیز است. در ﴿Mantelzorgelijk﴾ پاسخ به مهمترین سؤالات مربوط به مراقبت غیررسمی را خواهید یافت. در اینجا شما پاسخ های قابل درک و روشنی را – بدون استفاده از اصطلاحات و زبان پیچیده پزشکی به همراه نکات مفید و توضیحات کافی دریافت خواهید کرد. در این مقاله به این سوال مهم پاسخ می دهیم: آیا می توانم برای مراقبت های غیررسمی غرامت دریافت کنم؟

پاسخ کوتاه این است: بله، اما نه مبلغ قابل توجهی. اصولاً مراقبان غیررسمی برای مراقبت داوطلبانه خود از عزیزانشان هیچ پول یا حقوقی دریافت نمی کنند. اما بازپرداخت هایی وجود دارد که می توانید از شهرداری و گاهی اوقات از بیمه درمانی خود درخواست کنید. بیایید صادق باشیم: شما نمی توانید با این مبلغ مخارج واقعی زنگی خود را تامین کنید و اغلب پول کمتری نسبت به هزینه ایی که در زمان خودش متقبل شده اید ، پس می گیرید.

بیشتر مراقبان غیررسمی از روی عشق از عزیزان خود مراقبت می کنند. چرا که این جزیی از طبیعت زندگی است .انسانها اغلب انتخاب میکنند که مسئولانه از عزیزانشان مراقبت کنند زیرا هیچ راه دیگری وجود ندارد .این روال معمول یک زندگی است. اما می توانید برای دریافت غرامت مالی تلاش کنید. ما خوشحالیم که در این زمینه به شما کمک می کنیم.

آیا مایلید در مورد بازپرداخت برای مراقبین غیررسمی بیشتر بدانید؟ پس نگاهی به این مطلب بیاندازید.

Back To Top