طرح ,برنامه و توافقنامه مراقبت های بهداشتی چیست ؟ الفبای مراقبت

اگر از شهرداری حمایت ومراقبت دریافت می کنید، اصطلاحات و کلمات دشوار گاهی اوقات می توانند شما را گیج کنند. طرح مراقبت، مشخصات مراقبت، شرح مراقبت، توافق نامه مراقبت… این کلمات دقیقاً به چه معنا هستند؟ تفاوت این اسناد چیست؟ و برای هر سازمان به چه چیزی نیاز دارید؟

در این مقاله تفاوت بین چهار اصطلاح متداول را توضیح می دهیم – و اطلاعاتی در مورد بهترین راه برای ترتیب هر چهار اصطلاح به شما ارائه می دهیم. امیدوارم بتوانید راه خود را در انبوه اطلاعات مراقبت های بهداشتی راحت تر پیدا کنید.

برنامه مراقبتی چیست؟

طرح مراقبت نوعی «انجیل مراقبت» است، یک مرور کلی جامع از تمام مسائل ریز و درشتی که افراد باید هنگام ارائه مراقبت از یک نفر به آن توجه کنند.

برنامه مراقبت شامل همه چیزهایی است که ارائه دهنده خدمات مراقبت باید در مورد مراقبت از یک فرد بداند. این اغلب یک کتاب حجیم است که شامل کل تاریخچه مراقبت از فردی است که مراقبت برای او در نظر گرفته شده است – به علاوه اهداف مراقبت مورد نیاز، و روشی که از طریق آن می توان به آن اهداف دست یافت. همچنین میتوان در بخشی از این کتابچه چگونگی اندازه گیری, ارزیابی و مراحل رسیدن به این اهداف رایادداشت کرد.

به عنوان مثال در نظر بگیرید: چند ساعت در هفته یک نفرمشاوره دریافت می کند؟ و این مشاوره دقیقاً شامل چه چیزهایی است؟ چند ساعت در هفته یک فرد نیاز به مراقبت دارد؟ واین مراقبت دقیقا شامل چه چیزی می شود؟ کمک به دوش گرفتن به کسی چند دقیقه طول میکشد ؟ دقیقا در چه روزهایی؟ چه زمانی؟ و چه مدت؟ دراین کتابچه تمام مراحل در ابعاد بزرگ و جزئیات کوچک درج شده است.

چه زمانی باید یک برنامه مراقبتی تهیه کنید؟

در صورت دریافت مراقبت از دولت، باید یک برنامه مراقبتی تهیه کنید.

  • اگر تحت قانون مراقبت طولانی مدت (Wlz) مراقبت دریافت می کنید ،این برنامه مراقبت اجباری است.
  • اگر بودجه شخصی برای پرداخت مراقبتهای ویژه (pgb) دریافت می کنید. گاهی اوقات دفتر مراقبت از شما درخواست یک برنامه مراقبتی برای بودجه شخصی شما می کند.
  • اگر تحت حمایت قانون حمایت اجتماعی (Wmo) مراقبت دریافت می کنید,

چگونه باید یک برنامه مراقبتی تهیه کنید؟

تهیه یک برنامه مراقبتی کاردشواری است. در “Regelhulp.nl”، یک وب‌سایت دولتی، اطلاعات زیادی در مورد تهیه یک برنامه مراقبتی، با تمام الزامات و پیوندهایی به نمونه‌ها، خواهید یافت.

اصطلاحات مختلف

متأسفانه، گاهی اوقات از اصطلاحات دیگری برای کلمه “طرح مراقبت” استفاده می شود. در اکثر شهرداری ها در واقع به آن “طرح مراقبت” می گویند، اما در برخی از شهرداری ها به آن “طرح زندگی مراقبتی” یا “طرح حمایتی” می گویند.

طرح مراقبت معمولاً سالی یک بار باسازمان خدمات بیمه شما در میان گذاشته می شود.

پرونده مراقبتی چیست؟

پرونده مراقبتی یک سند مهم برای افرادی است که تحت قانون مراقبت طولانی مدت (Wlz) هستند. مرکز ارزیابی مراقبت (CIZ) برای همه کسانی که تحت WLZ مراقبت می کنند ، یک پرونده مراقبت تهیه میکند. در این پرونده حقوق شما برای دریافت خدمات مراقبتی از جمله حق بهره مندی از مشاورهٖ ٖپرستاری ویا مراقبت بهداشتی بیان شده است.

بنابراین پرونده مراقبتی متفاوت از برنامه مراقبت است – زیرا مربوط به اجرای مراقبت است (به توضیحات بالا مراجعه کنید).

شرح مراقبت چیست؟

شرح مراقبت مربوط به افرادی است که از بودجه شخصی (pgb) ,هزینه مراقبت را پرداخت می کنند. هنگامی که نشانه Wlz دارید، باید شرح جداگانه ای از مراقبت های مورد نیاز برای هر ارائه دهنده مراقبت یا ارائه دهنده خدمات درمانی ارسال کنید. این یک سند کاملاً متفاوت از برنامه مراقبتی است که در بالا توضیح داده شد. در توضیحات مراقبت، شما تنها ذکرمی‌کنید که دقیقاً چه خدماتی توسط یک مشاور , سرپرست و یا پشتیبان خاص انجام می‌شود که از بودجه شخصی (pgb) پرداخت می‌شود.

گاهی اوقات شما چندین مرکز ارائه دهنده خدمات مراقبت دارید که همگی خدمات یا راهنمایی یا پشتیبانی یکسانی را ارائه می دهند. بسیار خوب، دراینجا برای هر مرکز خدماتی یک فرم جداگانه “شرح مراقبت” را تکمیل وارائه می کنید، که در آن محتوا (خدمات شرح داده شده) دقیقاً یکسان است. فقط آدرس هر ارائه دهنده مراقبت یا سازمان جداگانه برای هر فرم تکمیل شده متفاوت است.

شرح مراقبت لازم نیست پیچیده باشد. اغلب به بیش از یک صفحه نیاز ندارید. مطمئن شوید که همه چیز با لیست بازپرداخت میز مراقبت شهرداری شما مطابقت داشته باشد.

قرارداد مراقبت های بهداشتی چیست؟

توافقنامه مراقبت نیز فقط برای افرادی که بودجه شخصی(pgb) دارند , ضروری است. اگر بودجه شخصی خود را برای پرداخت مراقبت های ویژه دارید، باید با هر یک از ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی خود (سازمان ها یا افرادی که مراقبت را ارائه می دهند) یک قرارداد جداگانه منعقد کنید. در این قراردادهای مراقبت،که نوعی قرارداد کاری محسوب میشود، شما تمام توافقات رابا ارائه دهنده مراقبت خود را در مورد کار ثبت می کنید برای مثال- مسئولیت، ساعات کار، دستمزد، تعطیلات و موارد مشابه.

از آنجا که شما دارنده بودجه هستید، در واقع شما کارفرما یا مشتری ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی خود هستید – حتی اگر یک موسسه مراقبت های بهداشتی بزرگ باشد. شامل یک قرارداد کاری میشود که هر دو شما ان راامضا می کنید.

آیا می خواهید در مورد تنظیم قرارداد مراقبت بیشتر بدانید؟

به این لینک از بانک بیمه اجتماعی نگاهی بیاندازید . در اینجا توضیحات تکمیلی و چهار توافق نامه استاندارد مراقبت های بهداشتی برای انواع مختلف ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی را خواهید یافت:

  • یک موسسه بهداشتی و درمانی
  • یک شریک یا یکی از اعضای خانواده
  • شخص یا شرکت مستقل شخصی
  • ارائه دهنده خدمات مراقبتی که خودتان استخدام می کنید.
Back To Top