آیا قوانین مراقبت های بهداشتی در هر شهرداری متفاوت است؟

شهرداری از افرادی که از یکی از عزیزان خود مراقبت می کنند و افرادی که خود برای مدت طولانی بیمار هستند حمایت می کند. از سال 2015، شهرداری مسئول تعیین مقدار و چگونگی مراقبت از افراد است. همچنین تعیین میکند که ایا طرح مراقبتی شامل حال شما خواهد بود یا خیر. ارائه کمکهای مراقبتی ممکن است در هر شهرداری متفاوت باشد. در این مقاله با تفاوت قوانین مراقبت های بهداشتی میان شهرداری ها بیشتر آشنا خواهید شد.

آیا قوانین مراقبت های بهداشتی متفاوتی در شهرداری های مختلف اعمال می شود؟

خیر، قوانین بهداشت و درمانی اصولاً برای شهرداری یکسان است. با این حال، قطعاً تفاوت هایی در هر شهرداری وجود دارد. به عنوان مثال، شهرداری A ممکن است امکانات بیشتر و خدمات سریع تری برای مراقبت از جوانان داشته باشد، اما در شهرداری B یک دوره انتظارطولانی وجود دارد. یا آیا بازپرداخت های متفاوتی برای مراقبین غیررسمی در شهرداری A نسبت به شهرداری B

وجود دارد.از سال 2015، این مسئولیت دیگر بر عهده دولت نیست، بلکه شهرداری محل زندگی شما تصمیم گیرنده است. این امر باعث ایجاد تفاوت در ارائه مراقبت شده است.

حقوق شما چیست؟

حمایت مراقبتی که شما به عنوان یک شهروند حق دریافت آن را دارید در قانون حمایت اجتماعی (Wmo) تعیین شده است. این قانون با هدف محافظت از شما در برابرکم توجهی احتمالی شهرداری ها، اطمینان حقوقی را فراهم می کند.
اگر نیاز به حمایت دارید، با شهرداری یک قرار ملاقات بگذارید. در ابتدا وضعیت شخصی شما در نظر گرفته خواهد شد. سپس شهرداری این موضوع را با شما و مراقب غیررسمی تان در میان خواهد گذاشت. درصورت نیاز برای امادگی بیشتر پیش از این جلسه میتوانید ازبخش پشتیبانی مشتریان درخواست کنید که به شما کمک کند تا برای این قرارمهم آماده شوید.

در این گفتگو دو نکته در نظر گرفته می شود: آیا می توانید در جامعه مشارکت داشته باشید و آیا به اندازه کافی مستقل هستید؟ اگر این امر برایتان دشواربود، شهرداری بررسی می کند که آیا می توانید از شبکه اجتماعی خود حمایت لازم را دریافت کنید یا خیر. سپس شهرداری بررسی خواهد کرد که آیا شما میتوانید از «امکانات عمومی» پشتیبایی دریافت کنید. اگر هنوز نمی توانید با کمک عزیزان یا امکانات کلی موجود ر اه حلی پیدا کنیدٕ بنابراین شما حق دریافت «تدارکات و امکانات ویژه» را دارید.

امکانات عمومی

امکانات عمومی ,خدمات و پشتیبانی برای هر شهروند محسوب میشود. به عنوان مثال، خدمات خرید، سرویس غذا یا قهوه صبحانه در مرکزاجتماعی یا خانه محله را در نظر بگیرید.

امکانات ویژه

تسهیلات سفارشی ، خدمات وپشتیبانی متناسب با نیازهای شخصی شماست. اینها می تواند تنظیمات یا بازسازی متناسب با نیازشما در خانه شما باشد یا ارائه امکانات برای فعالیت های تخصصی در طول روز برای افراد دارای معلولیت باشد.

شکایت یا اعتراض

شهرداری موظف است در صورت نیاز به شما یک تسهیلات ویژه ارائه دهد. ممکن است که شما میزان تسهیلات داده شده را کافی ندانید.در این صورت میتوانید به شهرداری محل زندگیتان شکایت خود را اعلام کنید. اگر توافقی حاصل نشد، می توانید به دادگاه مراجعه کنید. از سال 2015، تعدادی از مردم شکایتی را علیه شهرداری خود آغاز کردند. به عنوان مثال، آنها احساس می کردند که تدارکات ویژه ارائه شده مناسب نبوده، یا به این دلیل که شهرداری های دیگر تسهیلات ویژه بهتری را ارائه می دادند. قاضی هر پرونده را جداگانه بررسی می کند و سپس تصمیم می گیرد. گاهی اوقات این قضاوت ها عواقبی برای همه شهرداری ها در هلند دارد اما باید یک شکایتنامه جمعی در خصوص تسهیلات ویژه تنظیم و ارائه شود.

Back To Top