Europees parlement vraagt statuut voor mantelzorg in hele EU

Ik heb een nieuwtje. Het Europees Parlement heeft vorige week een rapport goedgekeurd over de lancering van een Europese zorgstrategie. Volgens de Belgische euro-parlementariër Cindy Franssen is het duidelijk: “We komen handen aan het bed te kort en  in de EU wordt te weinig geïnvesteerd in het zorgpersoneel. Tijdens de crisismaanden stonden de zorgverleners met veel betrokkenheid én professionaliteit paraat. Nu is het aan ons om hen te ondersteunen.”

In een eerste fase moet een visie met een ambitieuze lange termijn aanpak worden uitgewerkt. Goed dat de Europese Commissie aan een Europese strategie voor de zorg werkt. Met dit rapport steunt het Parlement deze aanpak. De Europese Unie moet het beleid van de lidstaten niet alleen beter ondersteunen maar ook coördineren. Daarbij moeten zowel de zorgverleners als de patiënten centraal staan.

Franssen: “Wanneer je bijvoorbeeld kijkt naar de vergrijzing zullen er in de toekomst alleen maar meer zorgverleners nodig zijn, terwijl we nu al met tekorten kampen. Daarom moeten we dit werk aantrekkelijker maken. Door meer te investeren in gezondheidsinfrastructuur en opleiding van zorgpersoneel zorgen we er tegelijk mee voor dat patiënten overal in de Unie toegang hebben tot de best mogelijke en betaalbare zorg. Je overlevingskansen of de beschikbaarheid van gespecialiseerde zorg mogen niet langer afhangen van je postcode.”

En dan komt het: er staat ook iets over mantelzorg in het rapport. Men wil een beter statuut voor alle mantelzorgers in de EU! Op dit ogenblik wordt ongeveer 80% van alle zorg in de EU door onbetaalde of informele zorgverleners verzorgd. Volgens het Parlement gaat het om 40 à 50 miljoen Europeanen die zo familie of vrienden ondersteunen.

Franssen: “Het is duidelijk dat mantelzorgers onmisbaar zijn in ons zorgsysteem. Toch hebben mantelzorgers in veel landen nog geen formeel statuut, dat hen waardeert en toegang geeft tot bijvoorbeeld een vast aantal verlofdagen of bijv. een zorgpremie. Gebrek aan duidelijke regels zorgt niet alleen voor een verlies aan inkomen, maar door het groot aantal vrouwen dat mantelzorg verleent, vergroot het bijvoorbeeld ook de loon- en/of pensioenkloof.”

In België kent men al twee jaar een dergelijk mantelzorgstatuut. Daar schreef ik in 2019 een artikel over. Er zijn wel concrete erkenningsvoorwaarden aan het statuut gekoppeld. Het moet gaan om mantelzorgers die hun ‘professionele’ leven pauzeren om voor een dierbare te kunnen zorgen. Een werkende mantelzorger kan dan voor een bepaalde periode zorgverlof aanvragen en krijgt dat vergoed vanuit de zorgverzekeraar. Het lost zeker niet alles op maar het is in elk geval iets van een verbetering.  Heel benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen en of ze de voorwaarden in Europees verband ook echt gaan verbeteren. We houden het in de gaten de komende tijd.

Fijne zondag!

 

 

Avatar foto

Sociaal ondernemer en initiatiefnemer Mantelzorgelijk.nl, ervaringsdeskundige, mantelzorgveteraan.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top