Er dreigt nu ook een #mantelzorginfarct!

Begin oktober trokken we al aan de bel over de gevolgen van het landelijke zorginfarct. Ook al neemt het kabinet de woorden nog niet in de mond, in de ziekenhuizen is het code zwart. Een zorgcrisis die doorwerkt in het gehele zorgsysteem inclusief de huisarts, thuiszorg en verpleeghuizen. Inmiddels bereiken ons via onze hulplijnen ook zeer zorgelijke signalen van mantelzorgers. Wij luiden nu de noodklok: Er dreigt nu ook een #mantelzorginfarct!

Mantelzorgers worden inmiddels de dupe van alle problemen in de professionele zorg en onze lijst met schrijnende signalen wordt met de dag langer:

 • Naast de al eerder ingevoerde cliëntenstops bij wijkzorgorganisaties wordt door ziekteverlof van medewerkers de thuiszorg nog meer afgeschaald.
 • Huishoudelijke ondersteuning kan niet of nauwelijks meer geboden worden.
 • De wijkverpleging loopt vast door uitgestelde zorg.
 • Mantelzorgers moeten steeds vaker medische handelingen verrichten door gebrek aan zorgprofessionals.
 • De GGZ heeft rap oplopende wachtlijsten. De crisissituaties thuis nemen toe.
 • Mantelzorgers raken overbelast en raken overspannen, wat een risico is voor meer huiselijk geweld.
 • Essentiële medicatie voor dierbaren is zeer slecht of soms helemaal niet leverbaar.
 • Hulpmiddelen voor dierbaren worden nauwelijks geleverd.
 • Operaties van dierbaren worden zelfs meerdere keren uitgesteld met veel gevolgschade en extra complicaties.
 • Bij gebrek aan verpleeghuisplekken moeten dierbaren langer in het ziekenhuis of nog langer thuisblijven.
 • Intensief zorgende mantelzorgers laten hun dierbaren langer thuis dan verantwoordelijk is, uit angst voor besmettingen en/of quarantainemaatregelen in het verpleeghuis.
 • Huisartsen zijn overbelast waardoor afspreken nauwelijks mogelijk is. Doorsturen naar het ziekenhuis. Amper. Totdat het bijna fout loopt.
 • Besluiten over leven en dood worden vanwege gebrek aan tijd en middelen genomen zonder intensief overleg met naasten.
 • Onze dierbaren willen thuis overlijden, maar er is geen professionele zorg beschikbaar voor de terminale zorg en hospices zitten vol.

Wij vrezen dat het kabinet, veel politici en belangenbehartigers zich nog steeds onvoldoende realiseren hóe ernstig het gesteld is met de situatie van intensief zorgende mantelzorgers. Het is voor hen al jaren crisis. Door alle bezuinigingen in de zorg werden steeds meer zorgtaken op hen afgeschoven. Maar er nadert nu een nog veel diepere crisis over de gehele breedte van de zorg en deze mantelzorgers moeten nog meer klappen opvangen.

Wat gaat het ministerie van VWS doen aan de zorgcrash bij mantelzorgers die aanstaande is? Voor een zoveelste schrap- of denktanksessie is geen tijd meer.

Wat is ervoor nodig om de urgentie van dit enorme probleem te erkennen en te herkennen? Het is 5 over 12. Doe iets, voordat de rampen in de zorg echt niet meer te overzien zijn. Erken dan tenminste dat de eerder gevoerde strategieën niet gewerkt hebben en investeer in ALLE zorg. Dus ook in mantelzorg.

Avatar foto

Margreet van der Voort en Marjolijn Bruurs zitten niet alleen met elkaar in het bestuur van Mantelzorgelijk maar zij delen ook heel veel dezelfde ideeën over alles wat te maken heeft met ouderen- en mantelzorg. Als zij in de media iets tegenkomen dat hen verheugt, verbaast of shockeert gaan ze samen op onderzoek uit. De één stapt op de bron af, de ander doet het inhoudelijk speurwerk en dan.... komen er dit soort columns uit. Vanaf nu zul je meer van dit schrijversduo tegenkomen op Mantelzorgelijk.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top