En wéér gaan verpleeghuizen in lockdown!

De besmettingen lopen weer behoorlijk op. Dat is ook goed te merken in verpleeghuizen. Op het moment dat ik dit schrijf zijn er 235 locaties waar in de afgelopen 28 dagen minstens één COVID-19 besmetting is gemeld. Vier dagen geleden waren dat er nog 184. De aantallen gaan dus echt rap omhoog.

Om die reden sluiten verpleeghuizen in bepaalde regio’s zelfs weer afdelingen voor bezoek van buitenaf. Ja, je leest het goed! Er gaan weer verpleeghuizen op slot. Hebben we dan écht helemaal niets geleerd van eerdere lockdowns? Het zou nooit meer gebeuren.

Er bestaat toch nog zoiets als bezoekrecht? Daar is door Actiz notabene een handreiking voor gemaakt. Er zou maatwerk toegepast worden. Waarom kiezen bepaalde verpleeghuisbestuurders dan tóch voor het eenzaam opsluiten van hun bewoners? Er zijn toch ook alternatieven zoals voldoende afstand houden, ventileren, beschermende middelen voor personeel en bezoek of desnoods testen voor toegang? Waarom checkt Actiz niet of de handreiking wordt nageleefd?

Op Mantelzorgelijk schreven we aan het begin van de coronacrisis als één van de eerste over lockdowns in verpleeghuizen die schijnveilig en inhumaan bleken. Het gebrek aan beschermende middelen was toen écht een hot topic. We hebben er via onze hulplijnen veel signalen over binnen gekregen. Inmiddels zijn we bijna 2 jaar verder en beschermingsmiddelen zijn niet langer schaars. Of toch wel? Wij krijgen namelijk weer steeds vaker melding van onbeschermd werken, ook als de besmettingen in een huis oplopen. Hebben we dan helemaal niets geleerd van de eerder gemaakte inschattingsfouten?

Naar onze mening zou de kwaliteit van leven van bewoners én de situatie van mantelzorgers goed moeten worden meegewogen in beslissingen om afdelingen van verpleeghuizen volledig te sluiten. De Inspectie heeft een duidelijke rol gekregen in het bewaken daarvan. Wij roepen de Inspectie dan ook op om bij sluiting direct een onderzoek te starten en actief richting te geven aan behoorlijke alternatieven. Wij vragen om open communicatie en het direct betrekken van bewoners en hun familie bij deze vergaande drastische maatregelen.

Neem ze serieus!

 

Avatar foto

Sociaal ondernemer en initiatiefnemer Mantelzorgelijk.nl, ervaringsdeskundige, mantelzorgveteraan.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top