skip to Main Content
Eindelijk Wat Lokale Cijfers Over Mantelzorg!

Eindelijk wat lokale cijfers over mantelzorg!

Hier zijn we blij mee: in sommige gemeenten wordt degelijk lokaal onderzoek naar mantelzorg gedaan. Sinds de grote veranderingen in de zorg zijn veel gemeenten nog hard op zoek naar antwoorden: wie zijn onze mantelzorgers, hoe vinden we ze, hoe kunnen we ze helpen. In Leiden weten ze al wat meer.

De Leidse Vereniging van Mantelzorgers (LVvM) is begin 2017 een onderzoek gestart onder de Leidse mantelzorgers om te kijken of ze het nog volhouden. Hieruit is gebleken dat negen op de tien mantelzorgers knelpunten ervaren bij het geven van zorg en ruim de helft voelt zich hierbij belast.

Uit dit onderzoek is gebleken dat de Leidse mantelzorgers het combineren van werk, gezin en mantelzorg nog erg lastig vinden. De mantelzorgers geven aan niet meer toetekomen aan hun eigen leven. Daarnaast geeft het altijd beschikbaar zijn veel, vooral geestelijke, belasting. Ook brengt het regelen van praktische zaken veel frustratie met zich mee.

Met de uitkomsten van het onderzoek is het LVvM van plan in overleg met de gemeente en de aanbieders van mantelzorgondersteuning te gaan. Hiermee hoopt de vereniging de nodige verbeteringen en veranderingen voor elkaar te krijgen.

Aanbevelingen
Het rapport leverde ook aanbevelingen op. Voor een groep mantelzorgers is de weg naar ondersteuningen bijvoorbeeld lastig te vinden. Ook hebben de mantelzorgers behoefte aan contacten met elkaar om ervaringen uit te wisselen.Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de afspraken uit het mantelzorgakkoord belangrijk zijn en de mantelzorger daadwerkelijk helpen. Maar duidelijk werd ook dat het nog niet altijd in de praktijk gebeurt. Het is noodzakelijk volgens de LVvM om de naleving van het akkoord verder te verbeteren.

Bron: unity.nu

Avatar

Barbara Mounier

is journalist, netwerkbouwer, trainer en vertaler. Zij werkt in Nederland en Duitsland op het gebied van media, politiek en zorg.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X