Eenzaamheid onder mantelzorgers is een serieus probleem !

Voor Corona wees onderzoek uit dat 45% van de langdurig zorgende mantelzorgers zich eenzaam voelde ten opzichte van het algemeen landelijke percentage. Mantelzorgers van mensen met dementie en NAH waren zelfs bijna twee keer zo vaak eenzaam dan de doorsnee Nederlander. Sinds 2020 zijn die aantallen groter geworden door social-distancing. Eenzaamheid onder mantelzorgers is inmiddels dus een serieuzer probleem dan men eerder dacht.

Om wie gaat het, wat zijn de oorzaken en gevolgen?

  1. De veranderende relatie tussen mantelzorger en dierbare waar voor gezorgd wordt. Door de afhankelijkheid van zorg kan er een scheve relatie ontstaan. Voor mantelzorgers kan het voelen alsof zij hun partner of ouder zijn kwijtgeraakt. Dit veroorzaakt vooral emotionele eenzaamheid.
  2. Mantelzorgers kunnen zich niet gehoord of begrepen voelen door hulpverleners. Zij letten vaak goed op de hulpvraag van hun dierbare. Mantelzorgers zijn geneigd hun eigen hulpvraag of behoeften weg te cijferen waardoor zij gevoelens van eenzaamheid ervaren.
  3. Een krimpend sociaal leven door langdurige zorg voor een dierbare: mantelzorg is vaak onzichtbaar voor de buitenwereld, maar wel één van de voornaamste redenen waarom mantelzorgers sociale activiteiten af (moeten) zeggen. Vanuit partners, familie, vrienden of collega’s is daar niet altijd begrip voor. Het aantal en de kwaliteit van de relaties kunnen daardoor sterk afnemen waardoor sociale eenzaamheid ontstaat.
  4. Sinds Corona kwam er een enorme druk op de schouders van mantelzorgers. Thuiszorg en -hulp, dagbestedingen en opvang buitenshuis werden afgeschaald, waardoor de zorg veel zwaarder werd. Maar er waren door de social-distancing ook veel minder contacten mogelijk, waardoor bezigheden (me-time) en afleidingen wegvielen en gevoelens van eenzaamheid enorm toenamen.

Wat kan eraan gedaan worden?

Waar bij andere groepen eenzaamheid vaak tegengegaan wordt door het organiseren van sociale activiteiten, is dat bij mantelzorgers niet altijd mogelijk. De zorgtaken voor je dierbare nemen namelijk steeds meer toe en veel mensen doen mantelzorg naast gezin en werk. Er is in die gevallen dus simpelweg geen tijd om in te gaan op sociale uitnodigingen. Wat wel altijd mogelijk is? Online lotgenotencontact!

Uit eigen ervaring weten wij hoe waardevol gevoelens van erkenning en herkenning door contact met mensen in dezelfde situatie kunnen zijn. Lotgenotencontact verbindt, er is altijd begrip voor jouw situatie en je kunt op veel steun rekenen. Lotgenotencontact leidt tot meer kennis en welbevinden door ervaringen met elkaar te delen. Lotgenotencontact helpt om je mondiger en minder afhankelijk te laten zijn. Lotgenotencontact stelt je beter in staat tot zelfredzaamheid en zelfzorg.

Wat kan Mantelzorgelijk voor jou betekenen?

Sinds september 2021 onderneemt Mantelzorgelijk tegen eenzaamheid. Dit doen we in samenwerking met het Oranje Fonds, KPN Mooiste Contactmomentenfonds en 17 andere prachtige initiatieven.

Mantelzorgelijk wil eenzaamheid onder mantelzorgers landelijk aanpakken door informatie, advies, ervaringsdeskundigheid en lotgenotencontact te bieden. Hoe? Door het realiseren van een community-platform in een (veilige) online omgeving op onze website kan jij, als mantelzorger, over een aantal weken met lotgenoten in gesprek om zo het sociale isolement en gevoelens van eenzaamheid tegen te gaan. Een plek om vrijuit te spreken, ervaringen te delen en steun te bieden en te krijgen. Maar ook een plek waar we de krachten kunnen bundelen.

Waarom online?

Op de onlinemanier kun je 24/7 altijd wel bij iemand terecht. Dus gewoon op een tijd waar jouw behoefte en mogelijkheden liggen. Dus niet alleen tijdens kantooruren of louter op afspraak. Zo werkt het namelijk niet met eenzaamheid. Dat overvalt je ineens. Wij bieden met ons community-platform een snelle en bovenal veilige oplossing om met elkaar in gesprek te gaan, om je hart te luchten en elkaar te helpen. Want delen helpt altijd.

Wanneer?

Voor wie nu meteen al de website op duikt om het community-platform te zoeken: nog heel even geduld asjeblieft! Op dit moment is die functie namelijk nog volledig ‘under construction’. Samen met Wij zijn Meo en Claudia Otten zijn we heel hard aan het werk om niet alleen het platform te bouwen, maar ook om de hele website laagdrempeliger en nog veiliger te maken. Wij hopen jullie de komende weken meer nieuws te kunnen brengen over de lancering van het community-platform, de wijze van gebruik én wat we jullie daar allemaal gaan aanbieden.

Eén ding willen we wel vast kwijt: HET WORDT HARTSTIKKE GAAF!!

Avatar foto

Margreet van der Voort en Marjolijn Bruurs zitten niet alleen met elkaar in het bestuur van Mantelzorgelijk maar zij delen ook heel veel dezelfde ideeën over alles wat te maken heeft met ouderen- en mantelzorg. Als zij in de media iets tegenkomen dat hen verheugt, verbaast of shockeert gaan ze samen op onderzoek uit. De één stapt op de bron af, de ander doet het inhoudelijk speurwerk en dan.... komen er dit soort columns uit. Vanaf nu zul je meer van dit schrijversduo tegenkomen op Mantelzorgelijk.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top