skip to Main Content
Eenzaamheid Bij Mantelzorgers

Eenzaamheid bij mantelzorgers

Uit onderzoek blijkt dat mensen die lange tijd voor een ander zorgen behoorlijk eenzaam kunnen zijn. Dat kan komen door veranderingen in hun relatie met degene voor wie zij zorgen, maar ook in de relatie met vrienden en kennissen. In dit blog ga ik in op de verschillende vormen van eenzaamheid en geef ik een aantal tips over wat je er zelf eventueel aan kunt doen.

Soorten eenzaamheid

 1. Emotionele eenzaamheid
  Emotionele eenzaamheid is een gemis aan intieme relaties. Bijvoorbeeld als je een partner mist, intieme vrienden of een hechte band met familie.

  Emotionele eenzaamheid komt bij mantelzorgers vooral voor als de band met de verzorgende verandert. Bijvoorbeeld als je voor je partner met een psychische stoornis zorgt. Of als je voor een ouder met dementie zorgt. Je krijgt dan te maken met verlies en met een scheve relatie.

  Emotionele eenzaamheid komt ook voor binnen het gezin of de familie. Bijvoorbeeld als je de zorg voor een ouder deelt met je broer of zus. Het kan gebeuren dat iemand een belangrijke beslissing neemt zonder met jou te overleggen, waardoor je het gevoel krijgt dat de ander geen rekening met je houdt.

  Ook kan het contact met intieme vrienden minder worden, omdat je door de mantelzorg minder tijd en energie voor hen hebt. Of omdat je je door hen niet begrepen voelt.

  2. Sociale eenzaamheid
  Bij sociale eenzaamheid gaat het om een gemis van betekenisvolle relaties onder een grotere groep mensen, zoals vrienden, collega’s en kennissen.Doordat mantelzorg veel tijd en energie kost, kan het sociale netwerk van mantelzorgers krimpen. Mensen die mantelzorg combineren met werk, waarderen vaak het sociale contact met collega’s. Maar het tegenovergestelde komt ook voor: mantelzorgers die minder gaan werken stuiten weleens op negatieve reacties van collega’s. Zij maken bijvoorbeeld opmerkingen dat je lekker vroeg vrij bent, terwijl je voor iemand zorgt.

  3. Existentiële eenzaamheid
  Bij existentiële eenzaamheid gaat het om het gevoel geen zinvol bestaan te leiden. Mensen voelen zich verloren of weten niet goed hun plaats in de wereld. 

Oorzaken van eenzaamheid onder mantelzorgers

 • Veranderende relatie tussen de mantelzorger en de zorgvrager.
 • Niet begrepen, gehoord of gezien worden.
 • Krimpend sociaal netwerk.

Eenzaamheid verminderen

Als je als mantelzorger eenzaam bent, hoef je je daarvoor niet te schamen. Iedereen kan zich in periodes in zijn leven eenzaam voelen. Je kunt proberen de eenzaamheid te verminderen, denk bijvoorbeeld aan:

 • Bespreekbaar maken van de situatie. Als je het gevoel hebt dat er sprake is van onbegrip of dat je over het hoofd wordt gezien, bespreek dit dan met de mensen om wie het gaat. Bijvoorbeeld op je werk, met vrienden of thuis in het gezin.
 • Vraag om Mantelzorgondersteuning of respijtzorg.  Daardoor heb je meer tijd en energie voor andere activiteiten. Informeer hiervoor bij het sociaal domein in je gemeente. Zij zijn in Nederland verantwoordelijk voor ondersteuning van mantelzorgers.
 • Activiteiten buitenshuis, als de situatie dat toelaat. Word bijvoorbeeld lid van een sportclub, een koor of kookclub om je sociale netwerk te vergroten.
 • Lotgenotencontact voor mantelzorgers. Contact met mensen in dezelfde situatie kan een gevoel van herkenning geven. Dat kan online bijvoorbeeld via Mantelzorgelijk.nl of (besloten) Facebook groepen als Ik?Mantelzorger. Online kun je natuurlijk dag en nacht terecht en je vindt vrij gemakkelijk een luisterend oor van mensen die weten wat je doormaakt.
 • Bel met De Luisterlijn telefoon 0900-0767 (24/7) De telefoongesprekken zijn niet therapeutisch van aard maar fungeren eerder als eerstelijns opvang bij psychische nood. Tevens kunnen mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor of een gesprek van mens tot mens terecht bij De Luisterlijn. Vrijwilligers worden speciaal opgeleid en getraind om hulpvragers in staat te stellen na het gesprek zichzelf beter te helpen.

Vind je het moeilijk om met bovenstaande tips aan de gang te gaan? Blijf er in godsnaam niet mee tobben maar praat dan over je gevoelens met je huisarts of iemand anders die je vertrouwt. Weet dat delen altijd helpt!

Avatar

Marjolijn Bruurs

is ondernemer, netwerkbouwer, storyteller, echtgenote, moeder en zij was tot voor kort een zeer gedreven en ervaren mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Eerst in de thuissituatie en later in het verpleeghuis. Tevens is zij de bedenker en het creatieve brein van Mantelzorgelijk.nl en voorzitter van Stichting Mantelzorgelijk.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X