Een steentje bijdragen is prima maar mag niet de enige oplossing zijn!

Een steentje bijdragen als mantelzorger is prima, maar mag niet de volledige oplossing voor de problemen in de zorg zijn. Mantelzorgers spelen een cruciale rol in het bieden van zorg aan mensen die het nodig hebben. Ze geven hun tijd, energie en liefde om anderen te ondersteunen, terwijl ze steeds meer zorgtaken van professionals overnemen. Dit is een zorgelijke ontwikkeling die ik al vaak heb geuit.

Om ervoor te zorgen dat mantelzorgers hun waardevolle werk kunnen blijven doen, is het essentieel dat er collectieve inspanningen worden geleverd. Niet alleen mantelzorgers zelf, maar ook overheidsinstanties, zorginstellingen en de samenleving als geheel moeten betrokken zijn bij het bieden van passende ondersteuning, die momenteel onvoldoende is.

We roepen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op om erop toe te zien dat de positie van de mantelzorger op de juiste manier wordt bestendigd. We verwachten nu echt dat er, naast goede informatievoorziening en respijtzorg, ook een financieel vangnet komt voor mantelzorgers. Want als beleidsmakers het beleid van nu willen doorzetten, is het cruciaal om ervoor te zorgen dat mantelzorgers fysiek en mentaal niet nóg overbelaster raken.

Niemand wil burn-out, stress of gezondheidsproblemen. Daarom moeten er voldoende middelen en programma’s beschikbaar zijn om mantelzorgers te ondersteunen. Denk dus aan de eerder genoemde informatievoorziening, respijtzorg, financiële ondersteuning, flexibele werkuren, psychosociale ondersteuning en on- en offline lotgenotencontact. Daarnaast is begrip en waardering voor mantelzorgers in de samenleving belangrijk. Ze leveren een onschatbare bijdrage aan de zorg en verdienen erkenning voor hun inzet.

Ik blijf het roepen: Door gezamenlijk op te trekken en aandacht te besteden aan de behoeften van mantelzorgers, kunnen we ervoor zorgen dat zij de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het is namelijk een gedeelde verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat mantelzorgers niet alleen staan, maar kunnen rekenen op álle nodige steun van de gehele samenleving.

Avatar foto

Sociaal ondernemer en initiatiefnemer Mantelzorgelijk.nl, ervaringsdeskundige, mantelzorgveteraan.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top